23 de juny, Dia de les Nacions Unides per a l’Administració pública

La nostra Síndica Municipal de Greuges de Sant Boi de Llobregat, Dolors Vallejo, amb motiu del Dia Europeu de l'Administració Pública el passat dissabte, ens fa arribar aquest escrit seu per compartir amb nosaltres. Hi repassa què és l'Administració pública - L'eina comuna de servei a la societat - i com ha de ser. Llegeix, són les reflexions que hem de tenir presents quan prestem el servei públic.
L’Administració pública: servei i transparència

Des de 2004 les Nacions Unides celebren el dia 23 de juny com el Dia Internacional de L’Administració pública. La ciutadania és qui, amb els seus impostos i el seu treball, manté i sosté l’entramat complex que anomenem Administració pública, la finalitat de la qual és servir i facilitar la vida i les relacions de les persones que conformem una societat determinada. És L’eina comuna de servei a la societat. Però, sovint, entre la ciutadania hi ha la sensació que l’Administració pública és més una eina en mans del poder, que un instrument de servei i de facilitació de la vida de la ciutadania.

Per això és bo recordar, com ho fan les Nacions Unides, que tota Administració pública ha d’estar al servei de les persones. I aquest servei s’ha de prestar millorant sistemàticament l’eficàcia i la transparència, propiciant la participació, la modernització i donant resposta a les necessitats reals de les nostres societats.

Cal posar de relleu la imprescindible necessitat i obligació de les diferents administracions públiques per coordinar-se i col·laborar lleialment. Al mateix temps, cal reiterar que els i les professionals que treballen en les administracions públiques han de garantir, des del respecte a la legalitat, una gestió basada en els principis d’equitat, igualtat i responsabilitat davant la llei, des de la integritat, tot fomentant la cultura de la transparència, la bona governança, la rendició de comptes i la lluita contra la corrupció.

Lamentablement, quan hi ha estats i governs o entitats menors que utilitzen l’Administració pública com a eina al servei d’interessos partidistes, siguin polítics, econòmics, socials o culturals (des d’ajuntaments fins a governs estatals o regionals), es desnaturalitza la important funció de l’Administració pública que té, fonamentalment, l’objectiu de vetllar per l’interès general i el bé comú. L’Administració pública no és un fi en si mateix i la ciutadania no està al seu servei. Els ciutadans i les ciutadanes són els legítims propietaris de les administracions públiques.

Fan bé, les Nacions Unides, de recordar-nos la importància i la transcendència que l’Administració pública actuï amb diligència, eficàcia i transparència, lluitant contra tota discriminació i corrupció, amb l’objectiu primordial de garantir una vida millor per a tothom, des del compromís amb un servei públic eficient. Des d’aquesta òptica, els síndics i les síndiques locals treballem, tot aportant el nostre granet de sorra, perquè les nostres administracions municipals prestin un servei eficient, no discriminatori i facilitador de la vida de la ciutadania, amb transparència, eficàcia i bon tracte. L’esperit de servei, d’actitud amable i respectuós amb les persones ha d’amarar les funcions i les actuacions de les nostres administracions. Eradicant la prepotència administrativa i burocràtica, que en altres temps, havia caracteritzat l’Administració pública, hem de contribuir a flexibilitzar i humanitzar el funcionament de totes les nostres administracions.

Dolors Vallejo Calderón
Síndica Municipal de Greuges de Sant Boi de Llobregat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.