A només 3 passos

Gràcies, UAPA! I gràcies, Abel i Alba!… Els vam demanar un mapa de referents clau. I l’han acabat molt ràpid!… El passat divendres, 12 de maig, ens el van lliurar (foto). Això ens deixa, com a molt, a 3 contactes de persones potencialment disposades a practicar la “mediació natural” en el seu dia a dia i ens inocula una forta pressió positiva. Des de l’equip de convivència i mediació, aviat haurem de començar a adreçar-nos-hi, progressivament, per oferir-los formació en habilitats distensionals.