Acords del Ple Extraordinari del passat divendres 17 d’abril

Divendres passat va tenir lloc, a les 17h, el primer Ple Extraordinari Municipal per videoconferència de la nostra història. La sessió es va retransmetre en directe mitjançant el canal de l’Ajuntament de Sant Boi a la plataforma Youtube. Durant aquesta sessió plenària extraordinària es van tractar les qüestions anunciades al post de l'anunci del Ple. En aquest post que publiquem ara tenim tota la informació de les aprovacions dutes a terme. I el vídeo de la sessió completa!!! Clica!

 

 Ple extraordinari 17 abril 2020 (Canal Ajuntament Sant Boi) (Durada 2:37:44)

 

El Ple Extraordinari de divendres, dia 17 d’abril, va aprovar les qüestions següents:

 

1.    El Ple municipal aprova una declaració institucional sobre l’emergència sanitària, subscrita per totes les forces polítiques.

Davant un dels moments més difícils de la història del país, amb una afectació tràgica contra la salut de les persones i un gran impacte negatiu en l’activitat econòmica i en les condicions de vida de la ciutadania, tots els grups municipals es comprometen a treballar i col·laborar al servei de l’interès general amb respecte i lleialtat institucionals , diàleg permanent i voluntat de consens. Ara més que mai, afirma aquesta declaració conjunta, és necessària la màxima col·laboració i unitat d’acció entre institucions, ciutadania i agents socials i econòmics.

17 d’abril, Declaració institucional davant la crisi produïda per la COVID19

L’expansió de la CoVid19 per tot el món planteja un repte sense precedents. Les dramàtiques conseqüències sanitàries, socials i econòmiques de la pandèmia la converteixen en una  crisi humanitària d’abast mundial, les derivacions de la qual s’allargaran en el temps. Aquestes excepcionals circumstàncies estan posant a prova els recursos i infrastructures dels Estats, però també els seus programes d’actuació social i econòmica així com els seus principis i valors. Per tant, ara més que mai, és necessària la màxima col·laboració i unitat d’acció entre institucions, ciutadania i agents socials i econòmics.

Com la resta de municipis d’aquest país, Sant Boi enfronta un dels moments més difícils de la seva història recent a causa d’aquesta emergència sanitària. El virus està atemptant de manera tràgica contra la salut de les persones al mateix temps que l’atur que genera el cessament de gran part de l’activitat econòmica i està escapçant les condicions de vida de la ciutadania i sumint el nostre teixit productiu en una greu depressió.

Aquest impacte negatiu sobre la vida i el futur de la nostra ciutat ens obliga a assumir la responsabilitat d’actuar de manera decidida per afrontar aquesta crisi amb les majors garanties possibles. Per aquest motiu, totes les forces polítiques d’aquest Ajuntament expressem la nostra disposició a treballar i col·laborar al servei de l’interès general des del respecte i la lleialtat institucionals, el diàleg permanent i la voluntat de consens.

Així doncs, en el marc d’aquest Ple Extraordinari per via telemàtica i en virtut del que s’exposa anteriorment, els diferents Grups Polítics Municipals aprovem els acords següents:

Primer – Expressar la nostra més profunda gratitud a la ciutadania de Sant Boi per la responsabilitat, el compromís i la serenor amb què està afrontant aquesta crisi sanitària, social i econòmica. Donem les gràcies per aquest comportament exemplar. Reiterar la importància de continuar el confinament a les nostres llars i de seguir les recomanacions sanitàries tant de tipus individual com comunitari mentre sigui necessari.

Segon – Manifestar el nostre reconeixement a la tasca fonamental dels i les professionals dels serveis essencials: personal sanitari i farmacèutic, cossos de seguretat, treballadors i treballadores dels serveis socials, de les unitats de neteja i recollida de residus i altres instàncies municipals, mitjans de comunicació i noves tecnologies, personal dels sectors agroalimentari i del transport públic i privat, i, en general, a totes les persones que realitzen treballs d’atenció al públic, com ara el personal dels establiments comercials i dels mercats municipals, i a totes aquelles que formen part dels serveis essencials i no estan directament de cara al públic.

Tercer – Agrair també el treball de les persones voluntàries, les entitats i les empreses del municipi que estan actuant des de l’altruisme en tasques assistencials, de desinfecció o qualsevol altra d’utilitat pública.

Quart – Proporcionar el màxim suport possible als col·lectius més vulnerables de la nostra població (gent gran, persones amb malalties cròniques, famílies vulnerables, persones en risc d’exclusió social i població infantil) a la vegada que estem amatents a noves situacions de vulnerabilitat que puguin sorgir arran d’aquesta crisi.

Cinquè – Mobilitzar tots els recursos humans i tècnics disponibles per evitar el contagi i la propagació del virus.

Sisè – Adoptar i aplicar les mesures necessàries per reparar els estralls econòmics i socials provocats per aquesta crisi humanitària que moltes famílies i també empreses, autònoms i autònomes ja estan patint.

Setè – Transmetre el nostre més profund condol i suport a les famílies, amics i amigues dels santboians i santboianes que han mort com a conseqüència del virus en les darreres setmanes. Per contribuir a pal·liar aquest dolor compartit, assumim el compromís de celebrar quan la situació ho permeti un acte de ciutat que reti homenatge a les nostres víctimes.

Vuitè – Transmetre també el nostre suport i el desig d’una ràpida recuperació a les persones que en aquests moments es troben malaltes per efecte del virus i aquelles que puguin desenvolupar la Covid-19 properament.

Novè – Reiterar el nostre compromís de transparència, col·laboració i coordinació permanent amb la resta d’Administracions Públiques amb l’objectiu de definir estratègies conjuntes, materialitzar accions i mesures pal·liatives de la crisi, així com poder disposar de més recursos.

Desè – Expressar, per últim, la nostra confiança i el nostre convenciment que la suma d’esforços de tots i totes, la col·laboració i el suport mutu donaran com a resultat la recuperació de la nostra normalitat i del nostre futur com a ciutat.

Aquesta Declaració Institucional està signada per totes les forces polítiques que composen el Ple Municipal de Sant Boi de Llobregat.

Sant Boi de Llobregat, a 17 d’abril de 2020.

 

 

  1. Rendició de comptes del primer mes de mesures contra la pandèmia a Sant Boi.

Memòria de les Mesures de l’Ajuntament de Sant Boi Covid-19

 

 

 

3.    Aprovació del fons de contingència per contenir els efectes de la crisis sanitària, com a part d’un Pla de Xoc Local

Sant Boi posa en marxa un pla de xoc per afrontar les conseqüències socials i econòmiques de la crisi sanitària. El pla, consensuat per totes les forces polítiques, preveu destinar en primera instància 1 milió € a ajuts directes i dur a terme accions concertades amb l’ecosistema econòmic local.

L’Ajuntament de Sant Boi durà a terme un pla de xoc per rescatar les famílies, les persones autònomes, els comerços i les petites empreses locals més afectades per la crisi sanitària i crear les condicions per reactivar l’economia local tan aviat com sigui possible. El Ple municipal extraordinari celebrat aquest divendres, dia 17 d’abril, ha donat un suport unànim a la configuració d’un fons de contingència per valor d’1 milió d’euros en el marc d’aquest pla de xoc.

Es proposa un abordatge integral de les conseqüències de la crisi que tingui en compte els vessants social, econòmic i emocional de l’afectació en la població.

Fons de contingència (1 milió d’euros)

El pla de xoc municipal preveu la creació d’un fons de contingència per valor d’1 milió d’euros que oferirà de manera immediata ajuts a les famílies per fer front a les situacions de dificultat econòmica generades per l’emergència sanitària. Com a primera aportació al fons, el Ple municipal ja ha aprovat per unanimitat una modificació pressupostària de 500.000 euros.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.