Apostem pel projecte de creació de l’Escola d’Educació Cívica i Viària de Sant Boi de Llobregat

No, encara no és una realitat la tan desitjada Escola d'Educació Cívica i Viària però alguna cosa es mou. Apostes per la seva creació?

 

 

No cal dir que, en una societat on el trànsit i el seu entorn ha entrat a formar part de la vida de tots els ciutadans, la seguretat viària i, en especial, la seguretat viària dels nostres infants i joves s’ha convertit en un tema prioritari. Des de l’Equip d’Eduació Viària treballem amb el propòsit d’ensenyar els nens i joves a viure en el seu medi, educar-los en la capacitat d’afrontar els riscos i d’aportar comprotaments que afavoreixin la seva seguretat.

Així mateix, no entenem l’ensenyament d’educació viària sense la presència inexcusable de l’educació cívica, la qual engloba valors primordials que, de vegades, trobem a faltar entre els nostres joves i no tan joves.

És per això que, l’Equip d’Educació Viària d’aquesta Policia Local, ha elaborat un informe-dossier per tal de conscienciar els estaments públics locals de la necessitat d’estudi de viabilitat i idoneïtat de la creació d’un nou equipament municipal enfocat, principalment, a dotar a la comunitat escolar i extraescolar de la nostra població d’una valuosa eina de facilitació de técniques, habilitats i comportaments adients per a una mobilitat segura i assimilació de valors cívics i convivencials amb l’objectiu d’assolir el nivell adequat d’equilibri d’interacció pacífica entre tots els usuaris de l’entorn urbà.

Aquesta s’hauria d’entendre com un espai d’aprenentatge per a tothom, de pas intermig entre la formació a classe i la pràctica a la via pública.

Creiem que la futura Escola d’Educació Cívica i Viària hauria ha de ser un referent educatiu al nostre poble i que aquesta infraestructura hauria de disposar, entre d’altres, d’una pista de conducció pràctica de bicicletes, provista de diversos trams viàris d’un i dos sentits, amb senyals de trànsit verticals, horitzontals, grups semafòrics, segregació de calçada i àrees peatonals, etc., a més d’una sala d’actes per projectar i explicar continguts pròpis de les activitats a realitzar i magatzem amb banc de treball i eines pel manteniment dels vehicles.

També proposem que aquest equipament disposi de diversos llocs físics, a peu de pista, per tal de simular situacions reals amb els nostres escolars i joves, relacionades amb la tinença d’animals de companyia, primers auxilis, primeres respostes en cas d’accident, interacció amb la policia, desactivació d’actituds incíviques , etc.

S’han proposat diversos indrets de la nostra ciutat com a emplaçament de l’EECV, tots ells dins el casc urbà i amb solucions de transport públic properes, rebutjant llocs on la seva ubicació faria difícil el desplaçament dels diferents col·lectius, potencials usuaris de la instal·lació, tals com polígons industrials o àrees allunyades del casc urbà.

Tant de bo puguem gaudir en un futur proper de la nostra/vostra Escola d’Educació Cívica i Viària a Sant Boi de Llobregat!!.

I tu, què en penses al respecte?

 

2 respostes a «Apostem pel projecte de creació de l’Escola d’Educació Cívica i Viària de Sant Boi de Llobregat»

  1. Excel·lent proposta. Tindreu tot el meu suport i part de la meva dedicació professional per convertir aquesta il·lusió en realitat.
    Un projecte que intenta incidir i preparar “la lent” dels joves (que seran adults en algun moment), per la qual ells, interpretaran la realitat…
    Qui pot negar-se a un projecte educatiu tan necessari per als joves de la nostra ciutat?

    1. Completament d’acord amb tu, Josep M.!!
      Intentarem posar l’ànima en la creació d’un equipament que pugui dotar els nostres nens i joves de les habilitats necessàries per a convertir-se en un futur proper en conductors eficients i, desde ja, en ciutadans educats en valors cívics, la qual cosa redundarà en l’assoliment d’un adequat nivell convivencial entre tots els actors intervinents a l’entorn urbà.

Respon a Equip d'Educació Viària de la Policia Local Cancel·la les respostes

L'adreça electrònica no es publicarà.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.