Aprovat inicialment pel Ple de 25/3/2021 el Reglament del nou Servei de Mediació i Restauració Comunitària

Sant Boi transforma el seu Servei de Mediació Ciutadana en un Servei integral de gestió positiva de conflictes, on la Mediació passa a ser una metodologia més, tant en format presencial com on line.
 

El canvi de nom destil·la el canvi d’enfoc

Amb el canvi de nom, de “Servei de Mediació Ciutadana” a “Servei de Mediació i Restauració Comunitària”, la nova denominació manté el capital social de la metodologia més clàssica de resolució pacífica de disputes i li afegeix la més emergent.L’equip de Mediació i Restauració, dintre de la Unitat de Cooperació, Solidaritat, Pau, Mediació i Restauració Comunitària de l’Àrea d’Igualtat, Drets Socials i Ciutat Educadora, es reestructura de la següent manera:

– Un tècnic municipal de gestió positiva de conflictes a càrrec de la coordinació: Juan Carlos Cassou

– Un tècnic municipal d’educació especialitzat en la comunitat educativa: Maxi Miró

– Dues tècniques en gestió positiva de conflictes (jornada completa): Virgínia Comas i Elena Izquierdo

– Una assessora jurídica en matèria de conflictes veïnals (5 hores setmanals): Ester Prados

El canvi d’enfoc destil·la la diversitat metodològica

Estratègicament, aquest equip dona màxima prioritat a:

  • la reparació de les infraccions (com a motor tècnic del nou sistema municipal restauratiu que implanta la nova Ordenança Municipal de Mesures Restauratives Alternatives a la Sanció), amb dos microequips que aprofundiran en la metodologia que desplega aquesta norma, la 4R (Fase 1: Reconeixement dels fets. Fase 2: Responsabilització del dany ocasionat. Fase 3: Reparació del mal causat. Fase 4: Restauració de les relacions malmeses);
  • la resolució de conflictes veïnals i escolars amb el suport, a la tècnica a càrrec de cada cas, de persones especialistes de disciplines diferents a la gestió positiva de conflictes, Ester i Maxi, respectivament, que permetran al Servei emprar altres metodologies més directives, com la conciliació, sense que es perdi la neutralitat ni la imparcialitat,
  • i la gestió de controvèrsies individuals, familiars i comunitàries per mitjans estrictament neutrals i imparcials, com la mediació, la facilitació o la negociació assistida, de ple empoderament de les parts en conflicte, a càrrec de les 3 tècnics/ques en gestió positiva de conflictes (Elena, Juan Carlos i Virgínia).

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.


*