Avaluació de Riscos Psicosocials

Els riscos psicosocials són condicions de treball derivades de l'organització del treball de les quals hi ha evidència científica suficient que demostra que perjudiquen la salut dels treballadors i les treballadores; "psico" perquè ens afecten a través de la psique (conjunt d'actes i funcions de la ment) i "social", perquè el seu origen és social.
Del 8 al 18 de maig
Per unes condicions de treball saludables, participa-hi!!!!

Amb motiu de les pròximes accions que es duran a terme relatives a la prevenció de riscos laborals, els delegats/des de prevenció i la direcció de l’empresa informen que:

Entre aquestes iniciatives hi ha PREVENIR ELS RISCOS PSICOSOCIALS a què poden estar exposats els treballadors i les treballadores de l’empresa en el desenvolupament de la seva feina diària.

Per a això, s’ha creat un GRUP DE TREBALL format:

Representants de la direcció

 • Marta Nicolau, cap del Servei de Recursos Humans
 • Estrella Argüelles, cap del Servei de Serveis Socials, Salut i Família
 • Carmen Ruiz, cap del Servei d’Infraestructures i Espai Públic
 • Sílvia Lombarte, cap del Departament d’Educació

Representants dels treballadors i les treballadores

 • Antoni Gabernet, per part de CCOO
 • Maria Teresa Godoy, per part d’UGT
 • Manuel Blanco, per part de SPPM-Cat
 • José Manuel Manchón, per part de CSIF

Assessors

 • Salvador Jiménez, cap de la Unitat de Prevenció Riscos Laborals
 • Montse Vilaseca, tècnica de Prevenció d’ICESE Prevenció, SL

Hem firmat un acord, on reflectim el nostre compromís d’intervenir davant els riscos psicosocials, utilitzant la metodologia CoPsoQ-PSQCAT i facilitant la participació en tot el procés.

Però… què són els riscos psicosocials?

Definició: els riscos psicosocials són condicions de treball derivades de l’organització del treball de les quals hi ha evidència científica suficient que demostra que perjudiquen la salut dels treballadors i les treballadores; “psico” perquè ens afecten a través de la psique (conjunt d’actes i funcions de la ment) i “social”, perquè el seu origen és social.

Distingim sis grans grups de riscos psicosocials:

Excés d’exigències: per exemple, quan cal treballar ràpid o de forma irregular, quan la feina requereix que amaguem els sentiments, callar l’opinió i ens desgasta emocionalment

Falta d’influència i de desenvolupament: per exemple, quan no tenim marge d’autonomia en la forma de realitzar les nostres tasques, quan la feina no dóna possibilitats per aplicar les nostres habilitats i coneixements o manca de sentit per a nosaltres.

Falta de suport i de qualitat de lideratge: per exemple, quan cal treballar sense suport de superiors o companys/es, les tasques estan mal definides i cal fer-les sense la informació adequada i a temps.

Escasses compensacions: quan, per exemple, es provoca la inseguretat contractual, es donen canvis de lloc o servei conta la nostra voluntat, o no es valora la tasca realitzada.

Doble presència: quan, per exemple, les exigències en relació amb el temps a la feina no permeten arribar a buscar els infants a l’escola o l’avi/àvia al centre de dia.

Baix capital social: per exemple, quan el tracte és injust o no hi ha confiança entre treballadors/es i direcció.

Quins efectes tenen sobre la nostra salut?

A curt termini l’exposició nociva als riscos psicosocials es manifesta a través de processos coneguts com “estrès” (apatia, no dormir bé, menjar compulsivament, etc.). L’exposició laboral a factors psicosocials s’ha relacionat amb diverses malalties i trastorns de la salut.

Com actuarem?

Hem acordat la utilització d’un dels dos mètodes que més s’utilitzen en aquest país: el CoPsoQ-PSQCAT, el qual:

 1. Utilitza un qüestionari que es contesta de forma anònima i voluntària com a instrument de recollida de la informació.
 2. Identifica els aspectes de com es treballa i com s’organitza l’activitat en l’empresa que sabem que poden ser perjudicials per a la salut, i facilita una informació molt útil i concreta per poder intervenir amb propostes de millora de les condicions de treball.
 3. És un instrument internacional de prestigi, amb validesa científica contrastada.

El nostre compromís i el mateix mètode garanteixen la participació de totes i tots amb total confidencialitat. Per això, la introducció de dades la duran a terme persones que donin aquestes garanties.

El Grup de Treball obtindrà un informe de resultats amb la situació d’exposició als riscos psicosocials en l’empresa, per llocs de treball i departaments, discutirem quines condicions de treball són a l’origen d’aquests riscos i farem propostes de mesures correctores per solucionar-los efectivament, canviant les condicions de treball. Per això és possible que també es requereixi la teva participació.

Quan ja tinguem finalitzada aquesta fase inicial anirem informant del desenvolupament de les fases següents.

Del dia 8 al 18 de maig tindran lloc unes xerrades informatives a càrrec del Grup de Treball amb la finalitat d’explicar detalladament en què consisteix l’avaluació de riscos psicosocials. S’han establert diverses sessions per dia i centre de treball per tal de facilitar la distribució i assistència de tot el personal per part de les direccions. L’assistència a les sessions s’organitzaran en cada departament, de manera que el personal es pugui distribuir en les diferents sessions que s’ofereixen.

En la mateixa sessió es farà lliurament d’un exemplar d’aquest qüestionari i s’explicarà la manera en què s’ha de contestar. Els qüestionaris s’ompliran en aquesta sessió i es lliuraran al/a la tècnic/a de prevenció present, qui els guardarà en un sobre.

A la dreta hi ha els vincles per descarregar el calendari i el document complet.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.