L’Ajuntament com a “caso de éxito” a la portada del web d’ESRI, empresa de tecnologia geogràfica

Des del Departament d’Informació de Base ens fan saber que l’empresa ESRI, proveïdora de l’Ajuntament de Sant Boi per a tecnologia gràfica, i alhora una de les més importants en aquests serveis, té a la portada del seu web cinc casos d’èxit com a mostra del què poden fer. I el primer és el de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Vols veure què en diuen?   El novembre de […]

Necessiten col·laboració als Tribunals dels Processos de Selecció!

L’Escola d’Administració Pública de Calalunya ha tornat a contactar amb nosaltres ja que necessiten ampliar la seva borsa de col·laboradors/es en tribunals de selecció dels processos selectius de l’administració local, en aquesta ocasió necessiten professionals de qualsevol àmbit.

L’Àlex Díaz a Dies de Ràdio: resultats de la 5a enquesta a l’alumnat d’ESO sobre el consum de drogues

Dins de l’Espai Salut d’aquesta setmana, que es fa a Ràdio Sant Boi amb col·laboració del Departament de Salut Comunitària i Benestar, al Programa Dies de Ràdio de dimarts, 25 de juny, va ser entrevistat per la Mònica Santacreu, l’Àlex Díaz de la Unitat d’Assistència a la Planificació i l’Avaluació. El vols escoltar?

VOLS PARTICIPAR EN TRIBUNALS DE SELECCIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL?

L’Escola d’Administració Pública de Calalunya ha contactat amb nosaltres ja que necessiten ampliar la seva borsa de col·laboradors/es en tribunals de selecció dels processos selectius de l’administració local. Pot ser una bona oportunitat perquè poseu en pràctica els vostres coneixements tècnics i veure com funciona un tribunal de selecció a banda de garantir els principis bàsics d’igualtat, mèrit i capacitat dels i les aspirants. Per poder inscriure’s a la borsa […]

La Cartonet

Has vist que el Departament d’Informació de Base hem renovat la CARTONET?? Ja estan els vincles actualitzats a l’Ajunta.net i s’hi va directament. Ara, a més de fer el servei, és molt vistosa! Mira-te-la!!!

La jubilació després de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2018. (SE SUSPEN l’entrada en vigor del Factor de Sostenibilitat)

El passat mes de febrer d’enguany informàvem que d’acord amb allò acordat l’any 2013, el proper 1 de gener de 2019 entrava en vigor el Factor de Sostenibilitat, un coeficient que s’aplicaria a la base reguladora de les PENSIONS DE JUBILACIÓ causades a partir d’aquella data. Quins canvis hi ha? Llegeix!

Conveni dels nostres formadors/es interns per col·laborar amb la Diputació de Barcelona

Després d’un temps proposant aquesta idea finalment ha arribat a bon port. I és que la Diputació de Barcelona ha decidit materialitzar una proposta que els hi fèiem fa temps i que consisteix en integrar els diferents formadors/es que des dels ajuntaments els hi puguem oferir. En el nostre cas, l’any 2013 vam iniciar el Projecte de Formadors/es Interns i una de les avantatges que vam anunciar era exportar el […]

Novetats sobre els contractes menors

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic ha introduït novetats (a l’article 118) en relació als contractes menors que han provocat dubtes interpretatius. En aquests moments disposem ja d’un pronunciament al respecte de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma d’Aragó, que ens pot il.luminar en l’aplicació de la Llei i que és interessant conèixer. En la intranet a l’apartat de Contractació […]

Principals novetats de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic

  El proper dia 9 de març de 2018 entrarà en vigor la nova Llei de Contractes del Sector Públic, amb la qual es pretén dissenyar un sistema de contractació pública més eficient, transparent i íntegre. Els dos objectius bàsics són aconseguir una major transparència en la contractació pública amb especial incidència en el principi d’integritat, i aconseguir una millor relació qualitat-preu, reforçant la implementació d’altres polítiques socials, ambientals i […]