Cinc iniciatives de l’Ajuntament han estat reconegudes pel Banc de Bones Pràctiques de la Fundació Pi i Sunyer

La Fundació Carles Pi i Sunyer,  espai d’estudi, recerca i promoció del coneixement sobre l’àmbit del govern local i les comunitats autònomes, compta amb un Banc de Bones Pràctiques que es dueen a terme des dels governs locals per tal de promoure la millora i la innovació en els governs locals. Es realitza mitjançant la difusió d’experiències, seguint una metodologia comuna, i convidant a la reflexió i l’intercanvi de coneixement sobre polítiques locals.

Enguany, el Banc de Bones Pràctiques, en una edició especial Covid-19, ha inclòs cinc iniciatives  que s’han dut a terme des de l’Ajuntament.

Són les següents: 

  • REUTILITZACIÓ COL·LABORATIVA DE DISPOSITIUS DIGITALS

En el marc del projecte europeu DLT4EU, Sant Boi ha volgut reduir l’impacte mediambiental derivat de la producció i renovació de dispositius tecnològics alhora que revertir l’escletxa digital entre l’alumnat de famílies vulnerables. Mitjançant el reacondicionament de 30 equips informàtics de l’Ajuntament i la cessió d’aquests a les escoles i infants i joves, s’ha pogut allargar la vida útil d’aquests dispositius i reduir l’emissió de CO2. Tota la informació relativa al procés, des de les diferents etapes del reacondicionament fins a les hores d’ús efectiu dels equips queda enregistrada en un aplicatiu que permet fer un seguiment de l’estat de l’equip i del seu funcionament.

L’objectiu final és promoure experiències viablescap a l’economia circular i traslladar aquesta iniciativa a tota la ciutadania, comptant amb la implicació també del teixit local (botigues d’informàtica…).

  • AGENTS JOVES DE SUPORT LOGÍSTIC ALS CENTRES EDUCATIUS

L’Ajuntament va contractar 10 persones joves per realitzar tasques de suport a l’hora de preparar les escoles i instituts del municipi d’acord amb les mesures sanitàries de la Covid.

Entre les seves actuacions destaquen la gestió de cues i espais d’espera al carrer, d’informar les famílies a les hores d’entrada i sortida, de dissenyar l’organització i senyalització dels espais educatius o de traslladar mobiliari per redistribuir aquests espais.

Aquesta experiència ha permès donar feina a un dels sectors més castigats per la pandèmia, com són els joves, i implementar mesures sanitàries de suport als centres de primària i secundària del municipi.

  • ATENCIÓ PSICOLÒGICA TELEMÀTICA I TELEFÒNICA PER A VÍCTIMES DE VIOLÈNCIES MASCLISTES

La iniciativa sorgeix com a resposta des del SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones) de Sant Boi degut a la situació de confinament per la Covid-19 durant el març de 2020. Durant aquest confinament, les usuàries del servei d’atenció a violències masclistes es van veure sense la possibilitat de seguir rebent aquest servei, ja que originalment tenia un caràcter presencial. Aquesta dificultat, sumada amb el fet de que el confinament va significar per moltes d’aquestes dones compartir més temps que mai amb el seu agressor, van fer evident que s’havia de trobar una solució que permetés seguir oferint aquest servei. Per tant, des de la primera setmana del confinament es va treballar per poder oferir una assistència telefònica o per videoconferència que permetés donar una atenció de qualitat a aquestes dones.

  • EQUIP JOVE DE SALUT

Sant Boi va posar en marxa una campanya per a promoure actituds favorables i positives envers la salut en el context de la Covid-19. Específicament dirigida als i les joves del municipi, a través dels agents joves de salut es va voler potenciar la responsabilitat d’aquest col·lectiu en relació amb la seva pròpia salut i amb la del seu grup assumint un paper actiu en el manteniment i la promoció de la salut. La intervenció es va apropar als espais on es va detectar una major presència de joves, gràcies a una important tasca de detecció i definició d’itineraris. D’entre les diferents intervencions que es van dur a terme durant els mesos que fa que funciona la campanya hi va haver el repartiment de material sanitari, la informació sobre mesures de protecció o prevenció i la resolució de dubtes relacionats amb la salut. Tot plegat, a través de la figura dels agents joves de salut per garantir la comunicació entre iguals i evitar possibles percepcions d’autoritarisme.

  • OFICINA REACTIVEM

Sant Boi va posar a disposició de la ciutadania l’Oficina Reactivem amb l’objectiu de donar suport i resoldre consultes sobre temes derivats de la pandèmia (ERTOs, ajuts al lloguer, hipoteques, desnonaments…). Amb un perfil d’atenció de caire emocional, l’Oficina s’emmarcava en 4 línies d’actuació principals: un fons de contingència estimat inicialment en 1 milió d’euros per al desplegament d’una tipologia d’ajuts directes, accions de suport i concertació amb l’ecosistema econòmic local, plans d’ocupació específics i una bateria de mesures fiscals per alleugerir la pressió en famílies i activitats econòmiques afectades per la crisi. Des de la seva posada en marxa va gestionar més de 1.000 sol·licituds.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.