Constitució formal del Grup Promotor del Pacte de Ciutat

El dia 6 d’octubre ha tingut lloc la constitució formal del Grup Promotor del Pacte de Ciutat, on són representats tots els grups polítics municipals i alguns dels agents locals dels àmbits econòmic, social, sindical, sanitari i de recerca. Podem veure quina composició té a l’enllaç següent.

 

La constitució del grup promotor és el pas decisiu per dur a la pràctica el Pacte de Ciutat que totes les forces polítiques municipals van recolzar de manera unànime. L’objectiu compartit és unir els esforços de tota la ciutat per combatre els efectes socials i econòmics de l’emergència sanitària.  Cliquem aquí per veure la llista d’acords.

 

A partir d’ara, el grup promotor definirà els principals eixos d’actuació del pacte, traduirà els seus continguts a mesures concretes i farà el seguiment de com s’executen. Tota aquesta informació quedarà recollida a l’Observatori de Ciutat.

Per desenvolupar el Pacte es crearan grups de treball oberts a la participació d’agents socials i econòmics de la localitat. La plataforma Sant Boi Participa serà un dels espais de referència per facilitar aquest procés.

 

Per facilitar el desplegament del Pacte de Ciutat, s’ha constituït una Oficina Tècnica liderada des d’Alcaldia en la qual hi formen part:

  • Participació Ciutadana, per mobilitzar, vincular i facilitar les accions de la ciutadania en el marc del pacte;
  • CoBoi Lab, per facilitar la metodologia amb què es gestionarà la governança del pacte, la col·laboració entre tot el ventall de participants i la concreció dels eixos del pacte en projectes i actuacions;
  • la UAPA, com a gestora de l’Observatori del Pacte de Ciutat i facilitadora del seguiment i avaluació de les mesures que es prenguin;
  • i Comunicació, per fer difusió de l’acció del pacte i dissenyar la seva imatge.

Per a més informació:

 

 

What do you want to do ?

New mail

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.