Continuació: Presentació dels Projectes de La Salut de l’Organització. 2a edició

Continuem mostrant els projectes de les companyes i dels companys, que reunits en grups, van participar en els tallers dels quals en van resultar els treballs finals que ara implementarem a l’Ajuntament. Aquí presentem els 4 que queden: TREBALL PER PROJECTES (TXP), BIG DATA, REACTIVAR “LA CUINA” i PROJECTE MOAI.

 

Al post anterior En marxa els 7 projectes de La Salut de l’Organització. 2a edició, publicat l’1 d’octubre, ja n’hi vam presentar tres: CREAR UN ESPAI SALUDABLE, TALENTS i IMPLANTACIÓ DEL TELETREBALL.

I vam deixar per a un altre post explicar els 4 projectes que quedaven perquè no fos massa llarg l’article. Així assegurem que llegirem tots aquests treballs que ja estan en marxa a l’Ajuntament.

Parlem de cadascun dels projectes

Seguim en la línia encetada a la 1a part de l’article on els exposàvem. Les persones que hi participen ens han fet arribar una explicació sobre el projecte que han desenvolupat, i adjuntem la presentació que es va projectar a la sessió d’avaluació del final del treball.

Projecte: TREBALL PER PROJECTES (TXP)

Aquest Projecte s’ha elaborat per definir la metodologia Treball per Projectes a l’Organització. Forma part del projecte La Salut de l’Organització.

  • Aportarà una forma de treballar més dinàmica i eficaç i eficient.
  • Fomenta la innovació i l’aprenentatge constant i enriqueix l’organització.
  • El benefici és una administració més moderna i compromesa amb el benestar de la ciutadania i dels seus treballadors i treballadores.

No portar-ho a terme serà una oportunitat perduda per la millora de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

Clica per veure’n la presentacióTreballxProjectesJuliol2018

Projecte: BIG DATA

Una de les característiques del nostre temps és que cada vegada més, disposem de dades, de gran quantitat de dades.

Hem d’aprendre a treballar-les i interpretar-les, per poder extreure informació de forma més automatitzada i que ens ajudarà a prendre decisions més ajustades a la realitat, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels ciutadans.

Clica per veure’n la presentació

 

Projecte: REACTIVAR “LA CUINA”

El Projecte de gestió del canvi impulsat ha estat: Reactivar “La Cuina” perquè tots els projectes que es desenvolupin a l’Ajuntament incorporin la visió sistèmica.

Entenem que La Cuina és un recurs útil per a l’organització i en particular per a les persones que han de gestionar projectes, i ens avalen els comentaris obtinguts de l’enquesta realitzada; que aporta un enriquiment dels projectes, un estalvi de petites reunions de posada en comú, i una implementació més ràpida per eliminació de reticències a posteriori, i que els costos de manteniment són únicament els per dedicació de recursos humans.

Per aquest motiu ens posem a disposició de la direcció per a la integració dins de la gestió de l’Ajuntament.

Clica per veure’n la presentació LA CUINA

Projecte: PROJECTE MOAI

El projecte MOAI vol crear un model d’intercanvi d’informació en l’àmbit econòmic i patrimonial entre les àrees gestores i els serveis generals, basat en els principis de participació i benefici comú.

Amb la seva implantació es vol donar resposta:

  • A les noves necessitats d’informació econòmiques que requereixen els centres gestors, de manera que aquesta informació sigui a temps real, així com eliminar duplicitats en les eines de seguiment i disminuir la dependència dels serveis generals per a obtenir-la.
  • Als majors requeriments d’informació externa, afavorint els canals d’informació econòmica d’interès als ciutadans, a la direcció, als gestors i resta d’administracions.

El Projecte MOAI consta de diverses fases:

  • La implantació d’un nou aplicatiu informàtic que possibiliti aquesta transformació (Sicalwin) (2015-2016).
  • L’apropament d’aquest nou aplicatiu a les àrees gestores, i que sigui un instrument que els hi faciliti el seguiment i gestió del seu pressupost i patrimoni (Kakebo).
  • L’elaboració d’un Manual d’ús que relacioni al mateix temps els usos de l’aplicació amb els tipus de procediments administratius a utilitzar, tot amb l’objectiu de sistematitzar la gestió econòmico-patrimonial.
  • També possibilitarà l’anàlisi d’altres àmbits vinculats a la gestió pressupostària i comptable com és la comptabilitat de costos, gestió per projectes de la despesa lligada a subvencions, mòdul per expedients de subvencions concedides, entre d’altres.

Clica per veure’n la presentació: Projecte Moai

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.