Darreres novetats a la Plantilla, des de mitjans de maig…

Encara no fa un mes de l'última publicació de les novetats de maig i ja tornem a tenir moviments a la Plantilla. I també des de primers de juny, 7 joves de Sant Boi amb formació de Cicles Formatius de Grau Superior, Grau i/o Mestratge Universitari, s'estrenen amb contracte... i alguna novetat més, continues llegint?

 

En els darrers anys, el target de població jove objecte de la majoria de projectes, fruit de les polítiques públiques d’atenció i promoció a la joventut, han estat joves amb nivells d’exclusió social considerables, i que hi ha un sector important també de la població jove que, malgrat estar en possessió de titulacions superiors, no aconsegueixen incorporar-se al mercat laboral ni posar en pràctica els seus coneixements teòrics i pràctics adquirits durant la seva formació.

Per això aquest projecte vol dur a terme de manera pràctica durant els propers mesos de juny i juliol de 2018, la contractació de 7 joves santboians i santboianes de fins a 35 anys d’edat, aturats/des i en possessió d’un títol de formació professionalitzadora a nivell de Cicles Formatius de Grau Superior, Grau i/o Mestratge Universitari i que mai no hagin gaudit de cap contracte laboral per desenvolupar tasques relacionades directament amb el seu àmbit de formació i per a la la realització del Projecte “Primera Oportunitat” de la Unitat de Joventut de l’Àrea d’Igualtat i Drets Socials.

El tipus de contracte és de durada determinada d’obra o servei a temps parcial, amb data d’inici del dia 1 de juny de 2018 i fins al dia 31 de juliol de 2018, i per necessitats del servei, el treballador assignat a l’OMAP, començarà mes tard, de l’1 de juliol de 2018 al 31 d’agost de 2018:

Núria Charles Bravo, tècnica de Suport a Gestió de Comptabilitat,

Ignacio Sebastián Pena, tècnica de Suport a Gestió Tributària,

Marta Casanova Blanco, tècnica de Joventut, per a suport a projectes de la Unitat,

Paloma Rocío Ayora Mussuto, educadora Infantil,

Imane El Bluhali Douay, educadora Infantil

David Tortosa Salas, administratiu de suport a l’Àrea Igualtat i Drets Socials,

Adrián Zomeño Roman, informador a l’OMAP.

Excedència voluntària

Mayra del Rio López, en excedència voluntària per interès particular des del 16 d’abril de 2018, era personal laboral temporal d’aquest Ajuntament, i ocupava de forma interina el lloc de treball d’Administrador/a de Sistemes. Durant els 6 primers mesos d’aquesta excedència podrà sol·licitar el reingrés al seu lloc de treball. Superat aquest període de 6 mesos haurà de restar en aquesta situació al menys 2 anys i no podrà superar els cinc. No obstant, aquesta excedència s’extingirà de manera automàtica en el moment que es resolgui la convocatòria de selecció corresponent al lloc de treball que ocupa de manera interina.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.