Darreres novetats a la plantilla

Posem-nos al dia dels moviments que hi ha hagut al nostre col·lectiu! Aquí trobarem les novetats des de l'últim post que vàrem fer a mitjans de febrer passat. Un seguit de persones contractades individualment i també quatre contractacions per programes que donen feina un temps a 74 persones més. Cliques?

I a més de les novetats que hem anunciat, també s’han contractat més persones per a quatre programes concrets i que expliquem a continuació:

Contractació de tres treballadores per a la realització d’obres i serveis d’interès general i social, per a la gestió del Programa POEJ, com a tècniques d’Orientació Laboral en el projecte anomenat “Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ)” amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat de les persones joves de Sant Boi. Amb contracte temporal de durada determinada d’interès social/foment de l’ocupació, amb una data d’inici del 19 d’abril i de finalització de 18 de juliol. Aquestes contractacions s’estendran mentre hi hagin crèdits pressupostaris per dur a terme l’actuació del servei per la qual s’ha contractat, no podent superar, en tot cas, el període màxim de contractació de tres anys:
Marta Llamas Gomez
Cristina Ortega Macho
Catalina Arenas Gracia

 

Contractació de 47 treballadors i treballadores per a la realització d’obres i serveis d’interès general i social, per a la realització de programes i actuacions del projecte Treball als Barris 2017 segons expedient.
Són 47 contractacions laborals, en les accions ocupacionals i desenvolupament local en el marc de la Llei de Barris (PMI Casablanca) per a l’any 2017, del Programa d’Experienciació Laboral per a accions Ocupacionals i professionals amb els projectes de “Manteniment del Barri de Casablanca”. La durada ve determinada per obra i servei amb data d’inici del 4 de maig i de finalització del 3 de novembre de 2018 i són:
6 peons de manteniment
5 peons de paleta
8 peons de neteja viària
18 peons i peones de jardineria
1 oficial de manteniment
2 oficials de neteja
4 oficials de paleta
3 oficials de jardineria

 

Programa Enfeina’t 2017
Amb contracte laboral, van començar a treballar el 20 de febrer passat fins al 19 de febrer de 2019 i són:
2 encarregats de neteja viària
9 peons i peones de neteja viària

 

Programa Treball i Formació – PANP 2017
Amb contracte laboral, van començar a treballar el 29 de desembre de 2017 i ho faran fins al 29 de gener de 2019.
Són 13 dones i fan d’Informadores a la Masia de la Torre de la Vila de l’Àrea de Ciutat Sostenible.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.