ELS INTERMITENTS, EN VIES D’EXTINCIÓ??

Qui no s'ha trobat alguna vegada amb el vehicle que ens precedeix realitzant un gir o canvi de direcció sobtat sense indicar aquesta maniobra? Repassem una mica per a què serveixen i quan s'han d'utilitzar els indicadors de direcció -intermitents- del nostre vehicle i el que pot comportar la seva activació o no per part nostra en certes maniobres.

Segur que més d’una i de dues vegades en una mateixa jornada ens hem trobat durant els nostres desplaçaments en vehicle; com el conductor/a d’aquell camió que sortia d’un estacionament; o del cotxe que ho feia d’una rotonda des del seu carril exterior; o la motocicleta que feia un gir davant nostre o aquell que canviava de carril en una via amb dos o més carrils paral·lels ho feien sense indicar la seva maniobra mitjançant el dispositiu a l’efecte, és a dir, amb l’indicador –intermitent– de direcció.

 QUÈ DIU LA NORMATIVA AL RESPECTE?

La Llei de Seguridad Vial, en el seu article 109 sobre advertències òptiques diu:

El conductor ha d’advertir mitjançant senyals òptics tota maniobra que impliqui un desplaçament lateral o cap enrere del seu vehicle, així com el seu propòsit d’immobilitzar-lo o de frenar la seva marxa de manera considerable. Aquestes advertències òptiques s’efectuaran amb antelació suficient a la iniciació de la maniobra, i, si són lluminoses, romandran en funcionament fins que acabi aquella.

Les infraccions derivades de l’omissió del deure d’indicar les nostres maniobres a la resta de conductors comporta les següents sancions:

No advertir el conductor del vehicle a la resta dels usuaris de la via les maniobres efectuades amb el mateix sense cap tipus de senyals òptics (infracció greu que es tradueix en una multa de 200 €, segons l’art.108.1.15A del RGC).

No senyalitzar amb antelació suficient la iniciació d’una maniobra (infracció lleu que suposa una multa de 80 €, segons l’art.109.1.5A del RGC).

Mantenir l’advertència òptica, en un desplaçament lateral, després de finalitzar la maniobra (infracció lleu que comporta una multa de 80 €, segons l’art.109.2.5A del RGC).

No mantenir l’advertència lluminosa fins a finalitzar la maniobra (infracció lleu que suposa una multa de 80 €, segons l’art.109.2.5B del RGC).

PER TANT,

Si has de sortir del teu estacionament per a incorporar-te a la circulació, INDICA LA TEVA MANIOBRA!.

Si has de reduir la teva velocitat per tal d’estacionar, INDICA LA TEVA MANIOBRA!

Si has de realitzar un gir a la dreta o a l’esquerra, INDICA LA TEVA MANIOBRA!

Si has d’incorporar-te a una altra via preferent o sortir d’ella, INDICA LA TEVA MANIOBRA!

Si has d’avançar un vehicle o bé canviar de carril lateralment, INDICA LA TEVA MANIOBRA!

Si has de realitzar maniobra de frenada brusca i sobtada, INDICA LA TEVA MANIOBRA! (aquest cas ho farem mitjançant els 4 indicadors d’emergència).

D’igual manera, ens veurem obligats a indicar la intenció de les nostres maniobres quan conduïm una bicicleta, fent-ho aquest cop, amb el braç esquerre estirat horitzontalment per indicar la nostra intenció de girar a l’esquerra i amb el mateix braç flexionat en angle de 90º per indicar els nostres canvis de direcció a la dreta.

Tots aquests anuncis de la nostra intenció de realitzar una maniobra tenen per missió advertir la resta de conductors de la maniobra que, a continuació, realitzarem, tenint en compte que la seqüència natural per a realitzar-la serà la que vam aprendre el seu dia a l’autoescola, és a dir, OBSERVAR, ADVERTIR I MANIOBRAR, i sempre en aquest ordre.

I, RECORDA…..l’activació dels indicadors d’emergència (warning) quan ens aturem en poblat, NO volen dir “ara hi torno”, sino “el meu vehicle resta immobilitzat per avaria o causa de força major”

Un petit gest que pot evitar un gran ACCIDENT!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.


*