ELS INTERMITENTS, EN VIES D’EXTINCIÓ??

Qui no s'ha trobat alguna vegada amb el vehicle que ens precedeix realitzant un gir o canvi de direcció sobtat sense indicar aquesta maniobra? Repassem una mica per a què serveixen i quan s'han d'utilitzar els indicadors de direcció -intermitents- del nostre vehicle i el que pot comportar la seva activació o no per part nostra en certes maniobres.

Segur que més d’una i de dues vegades en una mateixa jornada ens hem trobat durant els nostres desplaçaments en vehicle; com el conductor/a d’aquell camió que sortia d’un estacionament; o del cotxe que ho feia d’una rotonda des del seu carril exterior; o la motocicleta que feia un gir davant nostre o aquell que canviava de carril en una via amb dos o més carrils paral·lels ho feien sense indicar la seva maniobra mitjançant el dispositiu a l’efecte, és a dir, amb l’indicador –intermitent– de direcció.

 QUÈ DIU LA NORMATIVA AL RESPECTE?

La Llei de Seguridad Vial, en el seu article 109 sobre advertències òptiques diu:

El conductor ha d’advertir mitjançant senyals òptics tota maniobra que impliqui un desplaçament lateral o cap enrere del seu vehicle, així com el seu propòsit d’immobilitzar-lo o de frenar la seva marxa de manera considerable. Aquestes advertències òptiques s’efectuaran amb antelació suficient a la iniciació de la maniobra, i, si són lluminoses, romandran en funcionament fins que acabi aquella.

Les infraccions derivades de l’omissió del deure d’indicar les nostres maniobres a la resta de conductors comporta les següents sancions:

No advertir el conductor del vehicle a la resta dels usuaris de la via les maniobres efectuades amb el mateix sense cap tipus de senyals òptics (infracció greu que es tradueix en una multa de 200 €, segons l’art.108.1.15A del RGC).

No senyalitzar amb antelació suficient la iniciació d’una maniobra (infracció lleu que suposa una multa de 80 €, segons l’art.109.1.5A del RGC).

Mantenir l’advertència òptica, en un desplaçament lateral, després de finalitzar la maniobra (infracció lleu que comporta una multa de 80 €, segons l’art.109.2.5A del RGC).

No mantenir l’advertència lluminosa fins a finalitzar la maniobra (infracció lleu que suposa una multa de 80 €, segons l’art.109.2.5B del RGC).

PER TANT,

Si has de sortir del teu estacionament per a incorporar-te a la circulació, INDICA LA TEVA MANIOBRA!.

Si has de reduir la teva velocitat per tal d’estacionar, INDICA LA TEVA MANIOBRA!

Si has de realitzar un gir a la dreta o a l’esquerra, INDICA LA TEVA MANIOBRA!

Si has d’incorporar-te a una altra via preferent o sortir d’ella, INDICA LA TEVA MANIOBRA!

Si has d’avançar un vehicle o bé canviar de carril lateralment, INDICA LA TEVA MANIOBRA!

Si has de realitzar maniobra de frenada brusca i sobtada, INDICA LA TEVA MANIOBRA! (aquest cas ho farem mitjançant els 4 indicadors d’emergència).

D’igual manera, ens veurem obligats a indicar la intenció de les nostres maniobres quan conduïm una bicicleta, fent-ho aquest cop, amb el braç esquerre estirat horitzontalment per indicar la nostra intenció de girar a l’esquerra i amb el mateix braç flexionat en angle de 90º per indicar els nostres canvis de direcció a la dreta.

Tots aquests anuncis de la nostra intenció de realitzar una maniobra tenen per missió advertir la resta de conductors de la maniobra que, a continuació, realitzarem, tenint en compte que la seqüència natural per a realitzar-la serà la que vam aprendre el seu dia a l’autoescola, és a dir, OBSERVAR, ADVERTIR I MANIOBRAR, i sempre en aquest ordre.

I, RECORDA…..l’activació dels indicadors d’emergència (warning) quan ens aturem en poblat, NO volen dir “ara hi torno”, sino “el meu vehicle resta immobilitzat per avaria o causa de força major”

Un petit gest que pot evitar un gran ACCIDENT!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.