Enquesta Balanç i Gestió Municipal 2021

L’enquesta Imatge i Balanç de la Gestió Municipal és un estudi que l’Ajuntament porta a terme de manera regular des de l’any 2009, i enguany s’ha renovat amb una nova edició. L’enquesta es dirigeix a les persones residents a Sant Boi que tinguin 16 anys o més, això representa unes 70.000 persones en total. El treball de camp es va fer entre finals de juny i principis de juliol, i en total es van recollir 1.203 enquestes vàlides, repartides proporcionalment en funció del sexe, l’edat i el districte de residència de les persones entrevistades, garantint la representativitat de la mostra.

Com a principals resultats cal comentar d’entrada que la població de Sant Boi és prou satisfeta en línies generals de viure a la nostra ciutat: el 81,7% del total va respondre ser molt o bastant satisfet de viure-hi; el 59,2% pensa que la ciutat ha millorat els darrers dos anys, i gairebé el 70% va dir que en el futur seguirà millorant.

Pel que fa a la valoració de la gestió municipal, el 90% l’aprova, i el 65% hi atorga una puntuació per sobre de 7. En conjunt, la mitjana de la valoració és de 6,81 punts, molt semblant a la registrada l’any 2017, quan era de 6,96 punts. El 56,6% va dir que la gestió municipal havia millorat els darrers dos anys. Els aspectes millor valorats són els mercats municipals, el transport públic, el servei de recollida d’escombreries i la Policia Local, amb puntuacions per sobre del 7. Només suspèn a l’apartat Aparcament, amb un 4,61.

Pel que fa a la valoració del personal municipal, en general és entre bona i molt bona: el 79% va dir que quan s’ha dirigit a l’Ajuntament per alguna qüestió en va rebre una resposta adequada.

També es van plantejar algunes preguntes obertes, de resposta lliure i espontània, això és, sense cap suggeriment de resposta. Per tal d’avaluar la gestió municipal, es va demanar a la ciutadania que esmentés actuacions municipals que percebessin com a positives, i també actuacions percebudes com a negatives. Un 46,1% no va saber esmentar cap actuació percebuda com a positiva, i un 61,2% no va saber esmentar-ne cap de negativa.

L’actuació municipal positiva més esmentada és la remodelació de les piscines d’estiu a La Muntanyeta, seguida per la percepció d’una bona atenció de l’Ajuntament a la ciutadania. L’arranjament de carrers i espais públics, en general, també apareix esmentada en força ocasions. També es destaca una bona actuació i gestió municipal en relació a la pandèmia.

Pel que fa a les actuacions percebudes com negatives, la més esmentada és la percepció de mala atenció de l’Ajuntament a la ciutadania, no només per males experiències fent-hi gestions sinó també per falta d’informació o comunicació amb la ciutadania, o a l’hora de tenir en compte les seves opinions. També cal dir, però, que si un 5,4% destaca espontàniament com a negativa l’atenció municipal, un 10,3% va esmentar com a quelcom positiu l’atenció de l’Ajuntament a la ciutadania. Ens trobem clarament davant d’un procés de canvi que malgrat les queixes, podem dir que s’ha rebut més positivament que negativament.

L’enquesta planteja moltes altres qüestions, de manera que si sou interessats a conèixer-ne els resultats amb major profunditat us podeu posar en contacte amb l’Unitat d’Assistència a la Planificació i l’Avaluació.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.