Esdeveniment “Most Likely to Succeed”: Organització d’un visionat

Divendres 23 de juny de 2017, a les 12h a Can Massallera, tindrà lloc la projecció del documental "Most Likly to Succeed". Es tracta d’un exemple interessant de pràctiques educatives alineades amb un propòsit que compartim, el desenvolupament integral de les persones en totes les seves dimensions, cognitiva, emocional, social i ètica, amb un èmfasi especial en donar autonomia a l’aprenent, formar en la presa de decisions i educar el seu esperit crític. Ens hi conviden!
El programa Escola Nova 21

Escola Nova 21 és un programa de tres anys de durada que té com a objectiu principal sumar esforços de totes les escoles, institucions i persones que comparteixen la voluntat de fer del sistema educatiu català un instrument perquè tots els infants hi trobin una experiència d’aprenentatge gratificant i empoderadora. Una experiència que millori la seva expectativa vital i reverteixi també en una societat més cohesionada i capaç de donar resposta als reptes globals.

El programa Escola Nova 21 pretén fer-ho, en primer lloc, generant presa de consciència sobre la necessitat de canvi i, en segon lloc, sistematitzant i creant coneixement i procediments que facin possible el canvi.

Per concretar el canvi, prenem com a referència el marc de l’escola avançada, format pels quatre elements de consens sobre cap a on tot sistema educatiu ha de tendir:

  • El propòsit educatiu (desenvolupar competències per a la vida)
  • Les pràctiques d’aprenentatge, basades en el coneixement contrastat sobre com les persones aprenen (7 principis de l’aprenentatge)
  • L’avaluació (mesurar l’assoliment de les competències en tots els àmbits: cognitiu, emocional, motriu, social i ètic)
  • L’organització, al servei de l’aprenentatge

Són 485 els centres educatius que han adoptat el compromís d’avançar cap al marc de l’escola avançada amb l’acompanyament del programa Escola Nova 21 i que s’organitzen en xarxes locals.

Les xarxes són espais d’acompanyament, orientació i impuls dels centres educatius cap al marc de l’escola avançada, aportant mecanismes de reflexió conjunta, formació i metodologia contrastada per a l’assoliment dels objectius de canvi de cada centre.

La pel·lícula MLTS, com a recurs per reflexionar sobre la necessitat de canvi

El visionat de la pel·lícula MLTS esdevé un recurs molt potent per a un centre educatiu per reflexionar sobre la necessitat i el sentit de la transformació educativa, per la qual cosa, el programa inclou el visionat dins de la metodologia de canvi per als centres.

Per això, el programa vol garantir que en cada xarxa s’organitzi almenys un visionat de la pel·lícula destinat als claustres dels centres que són membres de la xarxa.

Resum de la pel·lícula

El documental Most Likely to Succeed (2015) mostra el cicle d’un curs escolar en un dels centres de secundària de les escoles High Tech High de San Diego. La pel·lícula ha format part de la selecció oficial de molts festivals internacionals de cinema el 2015. La realització compta amb aportacions d’experts en polítiques educatives i en gestió de les organitzacions i gestió del canvi. Tot i que no descriu el nostre context i es podria pensar que és un model de centre allunyat de la nostra realitat, es tracta d’un exemple interessant de pràctiques educatives alineades amb un propòsit que compartim, el desenvolupament integral de les persones en totes les seves dimensions, cognitiva, emocional, social i ètica, amb un èmfasi especial en donar autonomia a l’aprenent, formar en la presa de decisions i educar el seu esperit crític.

L’objectiu d’aquest visionat és fer tangible el marc d’escola avançada, veure que és un exemple d’escola possible que pot inspirar a les nostres escoles.

Clica aquí per fer la inscripció.

Nota: La pel·li és en versió original subtitulada: per a les persones que estudien anglès seria una bona oportunitat de fer pràctica de listening.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.