Front comú de la Taula del Tercer Sector i el Fòrum de Síndics i Síndiques locals per defensar els drets socials de la ciutadania

La Dolors Vallejo, Síndica Municipal de Greuges de Sant Boi, ens fa arribar la Nota de premsa que s'ha tramès als mitjans de comunicació en relació al conveni de col•laboració signat entre el FòrumSD i la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, i així tinguem coneixement d'aquest acord.
  • Les dues institucions signen un conveni de col·laboració que vol enfortir, des de l’àmbit local, la incidència conjunta en les polítiques socials públiques.
  • Es vol reforçar el treball en xarxa en temes clau com l’habitatge, els drets de la infància, la renda garantida de ciutadania, l’empadronament i el model d’atenció comunitària centrada en la persona.

Barcelona, 19 de febrer de 2019.- La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, que agrupa més de 3.000 entitats socials catalanes, i el Fòrum de Síndics i Síndiques locals i Defensors i Defensores locals de Catalunya, que aplega més de 40 sindicatures i defensories locals catalanes, han decidit fer front comú i reforçar el treball conjunt de les dues institucions per defensar i garantir els drets socials de la ciutadania, des de l’àmbit local.

La presidenta de la Taula del Tercer Sector, Francina Alsina, i el president del Fòrum de Síndics, Lluís Martínez Camps, han signat un conveni de col·laboració que pretén sumar esforços per fer incidència en les polítiques socials públiques i sobretot donar resposta a reptes socials com l’habitatge (moment d’emergència habitacional i ampliació urgent del parc d’habitatge social); l’aplicació de la Renda Garantida de Ciutadania, l’eina que permet lluitar contra la pobresa i les desigualtats i que encara no s’ha desplegat en la seva totalitat; els drets de la infància, el col·lectiu més castigat per la pobresa; la problemàtica dels empadronaments i el model d’atenció comunitària centrada en la persona.

A més, el conveni promou l’intercanvi de coneixement, potencia la realització d’estudis i activitats conjuntes i fomenta la visibilització i sensibilització de la societat, i les Administracions públiques, sobre situacions de vulneració de drets. Per coordinar l’acció conjunta, les dues institucions desenvoluparan un pla de treball bianual i crearan una comissió de seguiment.

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya és la institució que defensa els drets socials i lluita per la igualtat d’oportunitats. En formen part 35 federacions i grans organitzacions que, a la vegada, aglutinen més de 3.000 entitats socials catalanes que, des de la proximitat i els seus vincles amb la comunitat, ofereixen serveis i suports a persones en situació o risc d’exclusió social i treballen per a la inclusió i la cohesió social.

El Fòrum de Síndics i Síndiques locals i Defensors i Defensores locals de Catalunya és la institució que defensa els drets de la ciutadania en l’àmbit local i que vetlla perquè la ciutadania pugui gaudir d’una bona administració local. Agrupa 47 sindicatures: 41 a Catalunya i 6 de la resta de l’Estat, que donen servei, conjuntament, més de cinc milions d’habitants. La seva actuació comporta l’examen i resolució de les queixes formulades d’acord amb els criteris de legalitat i d’equitat. També pot actuar com a mediadora sempre que les parts ho consentin o bé proposar fórmules de conciliació o acord entre l’administració i la ciutadania.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.