Hem de passar ITV?

Rotundament, SI!. La ITV és un caprici dels nostres politics?. Una excusa per treure'ns els diners?. Val per alguna cosa?. Mirem de resoldre, tot seguit, aquesta i altres qüestions.

A més de ser obligatòria, repercuteix directament en la teva seguretat, en la dels que portes amb tu i en la de la resta d’usuaris de la via pública.

No cal dir que la inspecció tècnica de vehicles té un paper fonamental en la reducció de la sinistralitat a les nostres carreteres.

Segons estudis realitzats l’any 2012 per la Universitat Carlos III, de Madrid, es va determinar que gràcies a la inspecció tècnica de vehicles van poder evitar-se a l’any unes 170 víctimes mortals, uns 11.000 ferits i 11.000 accidents de trànsit.

És obvi que el parc automobilístic a Espanya s’ha envellit degut a la recessió econòmica i, per tant, alguns vehicles presenten evidents defectes propis de la seva antiguitat i manca de manteniment.

Durant l’any 2016, un de cada cinc vehicles va ser rebutjat a la ITV per presentar defectes greus que impossibilitaven la circulació d’aquest, excepte per anar al taller i tornar a la ITV.

Els defectes més habituals van estar relacionats amb l’enllumenat i senyalització, a més de l’emissió de gasos contaminants, seguit de defectes als eixos, pneumàtics i suspensió.

Des de la mateixa ITV (AECA) s’apunta que si els conductors del vehicles comprovessin el correcte funcionament i regulació dels llums, a més del desgast als pneumàtics i eficàcia dels frens, es podria reduir de manera significativa el nombre de vehicles rebutjats en primera inspecció, eliminant d’aquesta manera una segona visita per a comprovació de subsanació de defectes.

D’altra banda, és considerada infracció greu al Reglament General de Vehicles el fet de no tenir en vigor la inspecció tècnica de vehicles, sancionada amb multa de 200€, tant si el vehicle es troba circulant com aturat.

Heu de saber, així mateix, que encara que tingueu cita programada amb la vostra estació ITV per passar la següent revisió tècnica, si ja ha expirat el termini en vigor de l’anterior, també estaríem infringint el precepte ja ressenyat, per tant, no espereu fins l’últim moment per demanar cita a la vostra estació a través d’aquest enllaç, al qual també us podreu informar sobre les freqüències d’inspecció dels vehicles, regulat pel Reial Decret 711/2006, de 9 de juny (BOE núm.147 de data 21 de juny de 2006)

Recorda, http://www.citaprevia.cat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.