Informació de les Clàusules Sòl

Amb la col·laboració de l'OMIC, que ens expliquen la informació que dispensen, compartim la referent a les Clàusules Sòl que ens pot ser de gran utilitat. Per a més informació, no dubteu en sol·licitar cita prèvia amb els/les tècnics/ques a través de l'OMAP.

QUÈ ÉS UNA CLÀUSULA SÒL?

Les clàusules terra o clàusules sòl són unes disposicions establertes en els contractes de préstec hipotecari a interès variable que preveuen que, tot i que el tipus d’interès baixi per sota d’un determinat llindar establert per l’entitat bancària, la persona consumidora seguirà abonant el que correspon a aquest límit sense beneficiar-se de la baixa del tipus d’interès de referència, habitualment, l’euríbor.

 QUI AFECTA?

A tots els/ les consumidors /es que tenen incorporada una clàusula sòl en el seu contracte de préstec garantit amb hipoteca immobiliària tant si la hipoteca està viva (s’ està pagant encara) com si ja ha estat cancelada però el seu contracte incorporava una clàusula terra.

TOTES LES CLÀUSULES SÒL SÓN IL·LÍCITES ?

No. Malgrat que moltes organitzacions de protecció dels drets dels consumidors i consumidores consideren que aquestes pràctiques són abusives en si mateixes, finalment el Tribunal Suprem va dictaminar que les clàusules terra són perfectament legals, sempre que siguin transparents i es mantingui l’equitat entre les parts.

Per tant, les causes que comporten que siguin nul·les són la manca d’informació, l’opacitat i la inexistència d’una advertència prèvia, clara i comprensible sobre les seves conseqüències.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.