Ja estan definits els grups de treball i projectes de la 2a edició de La Salut de l’Organització

Tot i que hores d'ara les sessions de treball ja han finalitzat, i a l'espera de tenir l'informe final per explicar els projectes en detall, resumim com ha anat el procés, quins projectes n'han sorgit i així poder avançar una de les accions d'un dels grups que inicia immediatament.

El passat 27 d’abril vàrem publicar un article que explicava la posada en marxa de la segona edició de La Salut de l’Organització i que es torna a fer amb la metodologia de la Indagació Apreciativa.

Context

Recordem que en aquesta edició els temes eren:

Oferim un servei eficient i de qualitat adaptat a les necessitats, gràcies a la implicació de tots i als espais comuns de creació i relació.

Treballem motivats, confiant, en equip, compartint, i col·laborant.

Som proactius i assumim canvis reconeixent-nos, escoltant-nos i promovent l’auto-coneixement.

I tenint en compte que les premisses del disseny eren:

“És important oferir un servei eficient i de qualitat que s’adapti a les necessitats. Per això els espais comuns i de relació són essencials, a més de disposar de temps per a cultivar relacions saludables i emocionalment plenes de benestar. Això implica que ens escoltem, reconeguem la nostra feina i la dels altres i treballem en un clima laboral adequat.

El treball en equip facilita que puguem participar de projectes comuns i transversals, millorant la comunicació i la col·laboració entre àrees i departaments. Per aconseguir-ho i estar motivats, és necessari un lideratge conscient, i conèixer a les persones, practicar la escolta activa i confiar.”

El pas següent va consistir en dibuixar l’organització ideal per assolir-ho. Així que la sessió Disseny va ser una etapa per connectar la fase del que havíem pensat com a ideal, que era guia i inspiració, amb la fase destí, que és on s’han detallat els projectes i les accions concretes que faran que la realitat canviï.

Procés

Per assolir aquests objectius es van seguir els següents passos:

Decisió sobre quines idees força concentrar els esforços de les persones assistents a la trobada i assignació dels equips

Degut a l’amplitud dels aspectes a tractar i el nombre d’assistents a la trobada es va decidir prioritzar els tres temes que van tenir més votacions, que van ser:

  1. TREBALL PER PROJECTES

  1. ESPAIS SALUDABLES I FLEXIBLES

  1. MILLORA DE LES RELACIONS INTERPERSONALS I COMUNICACIÓ TRANSVERSAL

Un cop seleccionats els temes les persones assistents es van apuntar al grup que van considerar que és on més podrien aportar o bé on sentien més motivació, il·lusió per implicar-se.

cada grup va treballar per agrupar les idees en temes similars i es va fer un procés de votació per decidir quin era el tema prioritari abans de construir la declaració d’aspiració de cada grup.

 

El procés va ser molt productiu i el GRUP DE MILLORA DE LES RELACIONS INTERPERSONALS I COMUNICACIÓ TRANSVERSAL vàrem decidir que volíem treballar dos aspectes diferenciats del tema i vàreman decidir dividir-nos en dos grups: un que treballarà amb la perspectiva interna en el marc de les relacions dins de l’Ajuntament, i l’altre des de la perspectiva del temps fora de l’horari laboral.

El primer grup s’ha denominat MILLORAR LES RELACIONS DES DE LA COMUNICACIÓ INTERNA, i l’altre grup MILLORA DE LES RELACIONS DES DE L’OCI.

 

Presentació dels projectes de la Indagació Apreciativa de 2015

Un cop es van presentar en plenària les declaracions d’aspiracions dels projectes d’aquesta edició de 2017, es van fer les presentacions dels projectes que van néixer de l’edició de 2015 amb la intenció de veure de quina manera estan relacionats i com continuar endavant.

Els projectes 2015 que es van presentar durant la sessió van ser els següents:

LA CUINA

COMPROMÍS

BANC DE TALENT

TELETREBALL

INFUSIONA’T

ENS ESCOLTEM

Es va tenir en compte si es podien agrupar i/o connectar les propostes que s’han fet i les que ja estan en marxa del 2015 amb les que s’estan projectant ara.

Per acabar es va fer una sessió de tota l’assistència per valorar la jornada de treball duta a terme.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.