La jubilació després de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2018. (SE SUSPEN l’entrada en vigor del Factor de Sostenibilitat)

El passat mes de febrer d'enguany informàvem que d'acord amb allò acordat l'any 2013, el proper 1 de gener de 2019 entrava en vigor el Factor de Sostenibilitat, un coeficient que s'aplicaria a la base reguladora de les PENSIONS DE JUBILACIÓ causades a partir d'aquella data. Quins canvis hi ha? Llegeix!

El Factor de Sostenibilitat és un coeficient que es calculava amb una fórmula que tenia en compte l’esperança de vida. Com que el normal és que es visqui més anys el resultat final d’aquesta fórmula rebaixaria l’import total de la pensió. De fet, diferents actuaris i professors, alguns dels quals havien participat com a membres del Comitè d’experts convocats pel Govern el 2013 que va inspirar la darrera reforma del sistema, van fer una estimació de l’import d’aquest coeficient el 2019 situant-lo al voltant de 0,45% o 0,50%.

 

DONCS BÉ, fruit de la negociació a les Corts de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2018 s’ha acordat SUSPENDRE l’aplicació d’aquest coeficient fins que en el si de la Comissió de Seguiment i Avaluació dels Acords del Pacte de Toledo, s’aconsegueixi un acord sobre l’aplicació de les mesures necessàries per a garantir la sostenibilitat del sistema. No obstant, i en tot cas, la seva entrada en vigor no es produirà en una data posterior a l’1 de gener de 2023.

 

També la Llei 6/2018 de 3 de juliol, de Presupuestos Generales del Estado per a l’any 2018 revisa l’augment de les pensions que, el 2018 i 2019 i amb caràcter excepcional, pugen per sobre de l’índex de revalorització (0,25%).

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.