L’equip de Convivència i Mediació, amb Policia i Mossos, utilitzarà la metodologia restaurativa a les aules escolars després dels recents atempats terroristes

L'equip de Convivència i Mediació de l'Ajuntament, amb el suport de la Policia Local i els Mossos d'Esquadra, utilitzarà la metodologia restaurativa per ajudar les aules escolars a enfortir la seva convivència i desactivar missatges d'odi i discriminació després dels recents atempats terroristes

Entre el 25 de setembre i el 6 d’octubre de 2017, l’equip de Convivència i Mediació, amb el suport d’educadors policials, facilitarà 14 cercles restauratius a l’Institut Rafael Casanova, arribant a 7 aules de primer d’ESO i 7 més de segon d’ESO (prop de 300 alumnes). La idea és que més centres educatius s’hi afegeixin després.

Nous grups. Vells problemes.

La intenció d’aquests espais és potenciar-hi els vincles d’aula, en un moment en què aquesta canalla comença o continua el trànsit de l’escola a l’institut, i enfortir-hi el sentiment de ciutadania, com un valor que ens iguala per damunt de les diferències particulars, justament poc després d’uns esdeveniments que amenacen amb reobrir velles bretxes en la societat.

Destruint missatges d’odi. Activant connectors afectius.

Les pràctiques restauratives serveixen per reparar les relacions deteriorades dintre d’un grup natural i dotar-lo d’eines per a enfortir-se.

Aquestes pràctiques es porten a terme en format de cercle, on totes les persones es relacionen a un mateix nivell.

El Protocol de prevenció, detecció i intervenció de processos de radicalització als centres educatius, aprovat pels Departaments d’Interior i Ensenyament de la Generalitat molt abans dels recents atemptats, recomana aquestes pràctiques.

Els cercles evoquen la clàssica foguera, on les persones seien per parlar del que era important per al grup.

En l’àmbit escolar, mitjançant una “peça del diàleg”, un objecte simbòlic que viatja de mà en mà, es desenvolupa la sessió dins d’un clima de confiança a través de preguntes obertes, convenientment ordenades, que porten tothom a comprendre la situació que s’està vivint i com es vol enfocar.

People have the power.

Aquesta pràctica és conduïda per un facilitador/a que estimula, equilibra i apodera totes les parts perquè elles mateixes discerneixin la part de la responsabilitat que els hi pertoca. I això, qui facilita, ho ha de fer sense intervenir-hi activament… Llavors, el grup percep els acords o les conclusions com genuïnament seves.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.