L’esforç en comunicació EDUSI ha estat reconegut: GRÀCIES!

Des del 2017, l’oficina tècnica EDUSI ha anat impregnant la resta de companys i companyes de l’organització de la importància de visibilitzar el cofinançament europeu del projecte Capaci[u]tat. Gràcies a l’esforç que han fet en aquest àmbit totes les àrees implicades en la implementació de l’estratègia, l’Ajuntament de Sant Boi ha estat considerat com un dels ens locals que millor comunica la contribució europea al desenvolupament urbà sostenible integrat.

L’avaluació intermèdia de l’Estratègia de Comunicació del Programa Operatiu Pluriregional d’Espanya (POPE) 2014-2020, realitzada pel Ministeri d’Hisenda, té com a objectiu determinar el grau d’execució i impacte aconseguit en termes de comunicació, transparència i visibilitat donada al suport de la UE en aquells projectes cofinançats en el marc del POPE entre l’1 de gener de 2014 i el 30 de juny de 2019.

L’Ajuntament de Sant Boi destaca positivament en 6 ocasions al document. És un dels ajuntaments millor valorats en 4 dels 6 indicadors de comunicació, el 7è és d’informació que només informa el propi Ministeri d’Hisenda, i també es ressalta com un dels ajuntaments de més de 50.000 habitants amb major nombre d’indicadors de comunicació informats a través de l’aplicació de la Gestió dels Indicadors de Comunicació que posa a l’abast la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda. Finalment, el document posa de rellevància que Sant Boi és un dels 173 ens locals EDUSI que ha participat en un major nombre de reunions i actes convocats pel GRECO-AGE (Grup de Responsables de Comunicació).

Indicador nº 2: accions de difusió

El document reconeix l’impuls que li ha donat l’Ajuntament de Sant Boi al compliment de criteris de comunicació als anuncis de licitació i d’adjudicació i la formalització de contractes, a les jornades de treball temàtiques sobre l’EDUSI i les publicacions en xarxes socials en termes generals.

Indicador nº 3: publicacions externes 

Es destaca positivament l’Ajuntament de Sant Boi com l’ens local de la segona convocatòria que ha editat més material informatiu, i ha fet més difusió a través de la premsa local i municipal. 

Indicador nº 5: suports publicitaris 

És l’indicador amb un nivell més baix d’assoliment, però tot i així l’Ajuntament de Sant Boi és l’ens local de la segona convocatòria millor valorat gràcies als cartells temporals d’obra i definitius presents (i obligatoris) a totes les actuacions.

Indicador nº 6: documentació interna

Ajuntament de Sant Boi torna a ser l’ens local de la segona convocatòria que ha distribuit més documentació nivell intern sobre l’EDUSI a través de l’Ajuntagent, expressions d’interès, DECA i informes tècnics.

Aquesta avaluació intermèdia positiva permet preveure que l’Ajuntament de Sant Boi assolirà el resultats previstos a l’Estratègia de Comunicació del projecte Capai[u]tat, tot complint amb les Obligacions d’Informació i Publicitat establertes al Reglament (UE) 1303/2013, que són requisit indispensable per la correcta recepció dels fons.

Publicat el  

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.