Majúscula o minúscula? Criteris lingüístics.

La Direcció General de Política Lingüística ha fet una nova edició de l’opuscle arran d’una revisió a fons de les propostes precedents.

Clica al vincle de més amunt per consultar-lo o descarregar-lo.

A la Presentació de l’opuscle s’explica que les convencions referents a l’ús de les lletres majúscules i minúscules no formen part, almenys en aparença, dels assumptes lingüístics crucials (o, si volem, majúsculs). En canvi, és evident que un sistema d’escriptura ben establert i coherent no es pot donar per acabat sense convencions d’aquesta mena.
Totes les persones que escrivim o revisem textos hem de poder tenir uns criteris de referència per resoldre de manera homogènia l’ús de les majúscules i les minúscules.

Afegeixen que la freqüència dels casos en què correspon usar una lletra majúscula i la complexitat real (malgrat la simplicitat aparent) d’alguns d’aquests casos són altres factors que, l’any 1989, van justificar l’atenció que la Comissió Assessora de Llenguatge Administratiu va dedicar a l’elaboració de l’estudi i de la proposta consegüent, revisada en les successives edicions de l’opuscle el 1992 i el 2004.

Es justifica dient que actualment, els canvis i l’evolució esdevinguts en molts àmbits socials i culturals del nostre país, que impliquen l’aparició de noves denominacions i la revisió d’algunes d’existents, han fet necessari actualitzar aquesta proposta amb la incorporació de nous apartats i nous exemples que l’amplien i l’enriqueixen.

Fem-li una repassada, minvaran el dubtes, segur!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.