Nou Pla Local de Serveis Socials: treballant-hi

El Pla d’Actuació Local en matèria de Serveis Socials vigent (PALMSS) es va donar per acabat el 2014. Cal que a finals d’any tinguem un nou pla aprovat, i des del passat mes d’abril hi estem treballant.

El nou pla ha de poder donar resposta al context d’ara, que no és el mateix que l’any 2011, quan es va elaborar l’anterior. Actualitzar el coneixement sobre la ciutat, la població i les demandes i problemàtiques que s’atenen des de serveis socials, adequar el pla local al marc estratègic que preveu la Generalitat per al conjunt del territori, i analitzar i reorientar el funcionament dels serveis socials, són els objectius principals amb els que treballem.

El plantejament general de treball ha estat el d’aprofitar el pla anterior com a referència sobre la qual pensar què dèiem llavors i què pensem ara, què continua sent vàlid avui, què cal repensar i què cal incorporar.

Les principals novetats respecte el pla anterior són l’aprofundiment en el diagnòstic de partida, i la inclusió de grups de treball amb persones usuàries de serveis socials, per conèixer de primera mà la seva opinió i percepció sobre l’atenció rebuda i l’impacte sobre les problemàtiques que van motivar la demanda.

La previsió és acabar el treball de camp entre juliol i setembre. Per ara, s’han fet dues sessions de treball amb els i les educadores i treballadores socials dels equips de cada districte i els i les professionals de primera acollida. De forma conjunta, estem disssenyant les sessions de treball per a persones usuàries. I properament tornarem a convocar el Consell de Serveis Socials, on hi formen part organitzacions i entitats que col·laboren amb l’Ajuntament en la resposta a situacions de precarietat econòmica, residencial i social a la ciutat.

Sessions de treball amb professionals dels equips bàsics d’atenció primària

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.