Novetats a la jubilació a partir de l’1 de gener de 2019

L'any 2013, el Reial Decret-Llei 5/2013, de 15 de març, de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors i treballadores de major edat i promoure l'envelliment actiu va modificar àmpliament les condicions d'accés a la jubilació. Les companyes i companys de Recursos Humans ens envien aquest article per posar-nos al dia.

Entre d’altres, modificava l’edat ordinària per jubilar-se que passava de 65 a 67 anys; el període de còmput per al càlcul de la Base Reguladora de la prestació que passava de 15 a 25 anys; els anys necessaris per obtenir el 100% de la Base Reguladora que passava de 35 a 37; el còmput de les llacunes o els períodes sense cotitzacions. Totes aquestes mesures s’estan aplicant de manera gradual, incrementant-se anualment, des de l’any 2013.

Apareixien, també, en aquesta norma noves modalitats de jubilació anticipada voluntària amb les corresponents penalitzacions que varien en funció del total d’anys cotitzats pel treballador/a.

Tot plegat, una gran reforma de la que podem destacar dos canvis radicals:

  1. La revalorització de les pensions a partir de l’any 2014 va deixar de fer-se en funció de la inflació i ara es fa, amb un nou “Índex de Revalorització”, que té en compte els ingressos i les despeses del sistema així com l’augment de pensionistes i de la prestació mitjana d’aquests, de manera que si hi ha dèficit es limiten les pujades.
    La Llei marca un mínim de pujada del 0,25% per als anys dolents i un màxim que no podrà superar en els anys bons l’IPC més 0,5%.
  1. La introducció del “Factor de Sostenibilitat”, que consisteix en un coeficient que s’aplicarà en el moment de calcular la pensió dels nous jubilats i jubilades a partir de l’1 de gener de 2019. La pensió mensual a cobrar s’ajustarà a la variació de l’esperança de vida.
    Com que, previsiblement, l’esperança de vida augmentarà en el futur, les prestacions mensuals seran més baixes. Tot i que encara no es coneix de manera definitiva quin serà l’import real d’aquest factor, alguns actuaris/àries han fet previsions que situen aquest coeficient per a l’any 2019 a prop del 0,5%.

Per exemple en una pensió de 1.500 € mensuals suposarà una reducció de 105,- €/any.

Recordem als nostres empleats i empleades que l’edat ordinària de jubilació el 2018 és de 65 anys i 6 mesos. Per poder jubilar-se amb 65 anys caldrà tenir cotitzats 36 anys i 6 mesos.

Podran accedir a la jubilació anticipada voluntària aquelles empleades i empleats que tinguin complerta una edat que sigui inferior en dos anys, com a màxim, a l’edat exigida i hagin cotitzat més de 35 anys. L’Ajuntament de Sant Boi va acordar amb la representació dels treballadors/es incentius per als empleats i les empleades que avancin la seva jubilació que oscil·len entre els 10.000 € per als/les que es jubilen amb 63 anys i 1.347€ per als/les que es jubilen amb més de 64 anys i 9 mesos.

Aquests incentius estaran vigents fins al 31 de desembre d’aquest any.

Disposem dels models de sol·licitud de jubilació i de més informació sobre aquest apartat al Portal del l’Empleat, dins de les Carpetes Públiques, apartat 1. Impresos de RRHH i dins d’aquest, al punt 7. Jubilació.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.