Novetats a la Plantilla des de finals de juliol

Ens anem reincorporant després de les vacances d’estiu i també comença un nou curs escolar.

En aquest post trobarem alguna contractació nova, poques, perquè hem passat l’estiu i només som a primers de setembre, i moltes contractacions de les nostres escoles bressol!

Juan Carlos Alcaraz Godoy, s’ha amplia el nomenament com a funcionari interí i com a Oficial Jardiner de la Unitat de Patrimoni Natural i Verd Urbà del Servi de Medi Ambient, Sostenibilitat i Salut fins al 28 de setembre de 2022, amb les mateixes condicions que tenia fins ara.

Ester Cáceres López, ha estat nomenada funcionària interina, com a Educadora referent de la Unitat d’Escoles Bressol i Participació Educativa, amb una jornada del 33,33%, i serà efectiu a partir del 12 de setembre de 2022 i fins a la finalització de la reducció de jornada d’Aroa Lozano Nieto o fins a la finalització de l’actual curs escolar 2022-2023. *) Veure nota al final del post.

Azucena Vilchez Carreón, ha estat nomenada funcionària interina com a Administrativa II dins el Servei de Medi Ambient, Sostenibilitat i Salut, ha estat efectiu a partir del 5 de setembre de 2022 i fins al 4 de març de 2023, degut a l’acumulació de tasques dins del Servei de Medi Ambient. *) Veure nota al final del post.

Raquel Rodríguez Domínguez, ha estat nomenada funcionària interina, com a Educadora referent de la Unitat d’Escoles Bressol i Participació Educativa, amb una jornada del 27,03%, ha estat efectiu a partir del 5 de setembre de 2022 i fins a la finalització de la reducció de jornada d’Inés Aguilar López o fins a la finalització de l’actual curs escolar 2022-2023. *) Veure nota al final del post.

Jesús Echarri Trasmontan, ha estat modificada la seva jornada laboral a partir de l’1 de setembre de 2022 i fins a la fi del curs escolar 2022/2023, passarà del 42,85% al 100% de la jornada.

Elisabeth Rodriguez Grajal, ha estat nomenada funcionària interina, com a Educadora referent de la Unitat d’Escoles Bressol i Participació Educativa, amb una jornada del 27,03%, i ha estat efectiu a partir de l’1 de setembre de 2022 i fins a la finalització de la reducció de jornada de M. Pilar Jiménez Castillo o fins a la finalització de l’actual curs escolar 2022-2023. *) Veure nota al final del post.

Laura Belmonte Gargallo, ha estat nomenada funcionària interina, com a Educadora de suport de la Unitat d’Escoles Bressol i Participació Educativa, ha estat efectiu a partir de l’1 de setembre de 2022 i fins a la finalització del curs escolar 2022-2023, amb motiu de reforçar i donar suport a les Escoles Bressol Municipals per així donar resposta a les seves necessitats organitzatives. *) Veure nota al final del post.

Meritxell Moreno Liz, ha estat nomenada la funcionària interina, com a Educadora de suport de la Unitat d’Escoles Bressol i Participació Educativa, amb una jornada del 33,33 %, ha estat efectiu a partir de l’1 de setembre de 2022 i fins a la finalització de la reducció de jornada de Lidia Diaz Vila o fins a la finalització de l’actual curs escolar 2022-2023. *) Veure nota al final del post.

Melodia Paniagua Pizarro, ha estat nomenada funcionària interina, com a Educadora referent de la Unitat d’Escoles Bressol i Participació Educativa, ha estat efectiu a partir de l’1 de setembre de 2022 fins a la finalització de l’assignació de funcions com Administrativa II de l’educadora Elena Garcia Murillo. *) Veure nota al final del post.

Vanessa Arroyo Soteras, ha estat nomenada funcionària interina, com a Educadora referent de la Unitat d’Escoles Bressol i Participació Educativa, amb una jornada del 27,03% i ha estat a partir de l’1 de setembre de 2022 i fins a la finalització de la reducció de jornada M. Isabel Galán Tapia o fins a la finalització de l’actual curs escolar 2022-2023. *) Veure nota al final del post.

Laura Ruiz Herenas, ha estat nomenada funcionària interina, com a Educadora referent de la Unitat d’Escoles Bressol i Participació Educativa, amb una jornada del 33,33%, i ha estat efectiu a partir de l’1 de setembre de 2022 i fins a la finalització de la reducció de jornada d’Àngels Cabello Bosch o fins a la finalització de l’actual curs escolar 2022-2023. *) Veure nota al final del post.

Irene Melis García, ha estat nomenada funcionària interina, com a Educadora de suport de la Unitat d’Escoles Bressol i Participació Educativa, amb una jornada del 33,33% i ha estat efectiu a partir de l’1 de setembre de 2022 i fins a la finalització de la reducció de jornada de Bárbara Sánchez García o fins a la finalització de l’actual curs escolar 2022-2023. *) Veure nota al final del post.

Adelina Mendoza Hinojosa, ha estat nomenada funcionària interina, com a Educadora referent de la Unitat d’Escoles Bressol i Participació Educativa, amb una jornada del 14,29% i ha estat efectiu a partir de l’1 de setembre de 2022 i fins a la finalització de la reducció de jornada de Cristina Puig Garcia o fins a la finalització de l’actual curs escolar 2022-2023. *) Veure nota al final del post.

Damaris Rico de la Peña, ha estat nomenada funcionària interina, com a Educadora de suport de la Unitat d’Escoles Bressol i Participació Educativa, ha estat efectiu a partir de l’1 de setembre de 2022 i fins a la finalització del curs escolar 2022-2023, amb motiu de reforçar i donar suport a les Escoles Bressol Municipals per així donar resposta a les seves necessitats organitzatives. *) Veure nota al final del post.

Gemma Rodríguez Valle, ha estat nomenada funcionària interina, com a Educadora de suport de la Unitat d’Escoles Bressol i Participació Educativa, ha estat efectiu a partir de l’1 de setembre de 2022 i fins al 14 de setembre al 100% de la jornada per les vacances de Rebeca Acevedo Abad, i del 15 de setembre i fins la finalització de la reducció de jornada també de Rebeca Acevedo Abad o fins a la finalització de l’actual curs escolar 2022-2023 al 33,33% de la jornada. *) Veure nota al final del post.

Judith Moreno López, ha estat nomenada funcionària interina, com a Educadora referent de la Unitat d’Escoles Bressol i Participació Educativa, amb una jornada del 33,33% i ha estat efectiu a partir de l’1 de setembre de 2022 i fins al 16 de novembre de 2022, data de la finalització dels permisos per maternitat i vacances de Maria Prades Coma Sorribes. *) Veure nota al final del post.

Cristina Ávila Toro, ha estat nomenada funcionària interina, com a Educadora referent de la Unitat d’Escoles Bressol i Participació Educativa, amb una jornada del 27,03% i ha estat efectiu a partir de l’1 de setembre de 2022 i fins a la finalització de la reducció de jornada de Gemma Vilella Sorribes o fins a la finalització de l’actual curs escolar 2022-2023. *) Veure nota al final del post.

Irene Urgell Martínez, ha estat nomenada funcionària interina, com a Psicòloga de la Unitat d’Igualtat i Cohesió Social, ha estat efectiu a partir del 29 d’agost de 2022 i fins a la finalització de la maternitat, lactància i vacances d’Helena Cardona Pala. *) Veure nota al final del post.

Maria-Cecilia Cobas Arcila, ha estat aprovada la seva contractació com a Enginyera Tècnica d’obres públiques, en el marc del “Pla de suport a les polítiques socials 2022-2023” dirigit als programes municipals d’ocupació que impulsen iniciatives que generen ocupació directa al territori, reforcen els dispositius i xarxes locals d’ocupació i milloren les condicions d’ocupabilitat de la població aturada, amb contracte de duració determinada d’interès social/foment de l’ocupació agrària, amb data d’inici del 25 de juliol de 2022 i de finalització el 24 de juliol de 2023, i d’acord amb les taules dels programes ocupacionals previstes a l’article 1.2 del vigent Conveni Col·lectiu de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

*) No obstant això, s’extingirà abans de complir-se el termini estipulat si es produeix alguna de les causes del cessament a que fa referència l ‘article 10 del Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.