Novetats a la plantilla des de l’abril

La darrera actualització de les Novetats va ser publicada a principis d’abril. Des de llavors, s’han dut a terme forces contractacions Alguns son contractes curts, però segur que ajudaran a pal·liar la situació social actual tan complicada a causa de la pandèmia. A continuació hi trobareu les novetats.

Carmen Julia Alcaraz Jiménez, ha estat nomenada funcionària interina, com a Administrativa del Servei de Planificació i Model de Ciutat. Aquest nomenament serà efectiu a partir del dia 12 d’abril de 2021 i fins que se’n resolgui el preceptiu procés de selecció del personal per ocupar dita plaça.

Mª Carmen Alvarez García, ha estat nomenada funcionària interina, com a Conserge d’Escola de la Unitat de Centres Educatius, del grup de classificació AP. Aquest nomenament serà efectiu a partir del dia 12 d´abril de 2021 i fins que se’n resolgui el preceptiu procés de selecció de personal interí per ocupar dita plaça.

Iván Muñoz Fuentes, ha esta nomenat funcionari interí, com a Vigilant de Patrimoni del departament d’Administració de Seguretat Pública, del grup de classificació AP. Aquest nomenament serà efectiu a partir del dia 20 d’abril de 2021 i fins que se’n resolgui el preceptiu procés de selecció de personal interí per ocupar dita plaça.

Adela Hidalgo Cumplido, ha estat contractada com tècnica local de Coordinadora del Pla Educatiu d’Entorn en el marc del projecte Pla de Millora d’Oportunitat Educatives en el Marc del PEE 2020-2021 de la Generalitat de Catalunya, amb el tipus de contracte de duració determinada d’interès social , amb data d’inici 01/05/2021.

Aïda Olivares del Hoyo, ha estat contractada com tècnica del servei d’orientació comunitari del Pla Educatiu d’Entorn en el marc del projecte Pla de Millora d’Oportunitat Educatives en el Marc del PEE 2020-2021 de la Generalitat de Catalunya, amb el tipus de contracte de duració determinada d’interès social/foment de l’ocupació , amb una data d’inici de 01/05/2021 i fins finalitzar l’obra o servei contractat.

Violeta Moreno Gamiz, ha estat nomenada funcionària interina, com a Psicòloga del grup de classificació A1 del Servei de Servei Socials, Infància, Adolescència i Familia. Aquest nomenament serà efectiu a partir del dia 3 de maig de 2021 i fins fins que se’n resolgui el preceptiu procès de selecció de personal per ocupar dita plaça.

S’ha dut a terme la contractació de 13 treballadors per a la realització d’obres i serveis d’interès general i social vinculada a una subvenció de la Diputació de Barcelona dins del fons de prestació “Pla de reactivació de l’ocupació” en el Marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020. Aquest nou suport neix per combatre les conseqüències de la crisi econòmica i social provocada per la pandèmia de la COVID-19, i els seus efectes negatius en l’aturada de l’economia i la destrucció de llocs de treball. Així, la finalitat d’aquest fons extraordinari és cooperar amb els municipis per a que duguin a terme actuacions orientades a fomentar l’ocupació i la millora de l’ocupabilitat de les persones aturades. Amb data d’inici del 1 de maig de 2021 i   fins el 31 de desembre de 2021. Les persones contractades són :

 

 • Diana Lloria Trotosa, com a agent de suport educatiu i s’ubicarà al Departament d’Educació.
 • Laura Gallego Molina, com a agent de suport educatiu i s’ubicarà al Departament d’Educació.
 • Eric Rodríguez Martínez, com a agent salut d’esports i s’ubicarà al Departament d’Esports.
 • Xavier Fernández Valiente, com a agent salut d’esports i s’ubicarà al Departament d’Esports.
 • Karla Mariel Santos Perez, com a agent salut de joventut i s’ubicarà al Departament de Joventut.
 • Hassan Asri el Ghorri, com a agent salut de joventut i s’ubicarà al Departament de Joventut.
 • Ana Maria Baqué Emeterio, com a conserge d’escola i s’ubicarà al Departament d’Educació.
 • Elisabet Granados Moreno, com a conserge d’escola i s’ubicarà al Departament d’Educació.
 • Georgina Martínez Castillo, com a psicòloga i s’ubicarà al Departament d’Igualtat d’Oportunitats i Cohesió Social.
 • Carlos Pefrero Rey, com a psicòleg i s’ubicarà al Departament d’Igualtat d’Oportunitats i Cohesió Social.
 • Jessica Altemir Oro, com a psicòloga i s’ubicarà al Departament d’Igualtat d’Oportunitats i Cohesió Social.
 • Anabel Alvarez Solis, com a administrativa i s’ubicarà a Serveis Socials.
 • Maite Fernández Peláez, com a Tècnica i s’ubicarà a la Unitat d’Assistència a la Planificació i Avaluació

Mª Fatima Cevallos Correa, ha estat nomenada funcionària interina, com a Coordinador/a del projecte “Intervenció juvenil al carrer” , del grup de classificació A2. Aquest nomenament serà efectiu a partir del dia 10 de maig de 2021 i fins la finalització de l´obra o servei consistent en la coordinació, planificació, organització, gestió, dinamització i avaluació del projecte “Intervenció juvenil al carrer”.

Ariana Alcaraz Senties, ha estat nomenada com a tècnica d’orientació laboral subvencionada per la Diputació de Barcelona en el projecte del fons de prestació “Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals” amb duració determinada d’interès social/foment de l’ocupació agrària, amb data d’inici de 01/06/2021 i de finalització el 31/12/2021.

 

Marisol Coy Sánchez, ha estat nomenada funcionària interina, com a Gestora d’Atenció a la Ciutadania del departament d’Atenció a la Ciutadania. Aquest nomenament serà efectiu a partir del dia 1 de juny de 2021 i fins que se’n resolgui el preceptiu procés de selecció de personal interí per ocupar dita plaça.

 

Contractació laboral de 5 treballadors/es desocupades, pel desenvolupament del “Programa Primera Oportunitat” de la Unitat de Joventut de l’Àrea d’Igualtat i Drets Socials. Amb contracte d’obra o servei a temps parcial, inici l’7 de juny de 2021 i fins al 6 d’agost de 2021. Són les persones següents:

Daniel Bolívar Maryniok – Informació Territori
Maria Bernal López – Arxiu
Juan Miguel Contreras Morales – Comptabilitat
Júlia San Agustin Hidalgo – Empresa
Eva Vázquez Fernández – Informàtica Coressa

 

Gemma Pons Mestres, ha estat nomenada funcionària interina, com a Tècnica d’Economina i Hisenda de la Unitat de Tresoreria i Hisenda. Aquest nomenament serà efectiu a partir del dia 15 de juny de 2021 i fins que se’n resolgui el preceptiu procés de selecció de personal interí per ocupar dita plaça.

 

Daniel Aguilera Pérez, ha estat nomenat funcionari interí, com a Administratiu II de la Unitat de Medi Urbà i Sostenibilitat, del grup de classificació C1. Aquest nomenament serà efectiu a partir del dia 14 de juny de 2021 i fins el 13 de setembre de 2021 per acumulació de tasques a la Unitat de Medi Ambient Urbà i Sostenibilitat.

 

Jordi Gala Chaves, ha estat contractat com tècnic- prospector, per a la realització del programa 30 PLUS,   subvencionat per el Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya (SOC), amb el tipus de contracte de duració determinada d’interès social/foment de l’ocupació agrària, amb data d’inici el   15 de juny de 2021 i de finalització 21 de gener de 2022.

Es va resoldre la convocatòria de provisió del lloc de treball de Cap de la Unitat d’Anàlisi i Desenvolupament, designant al Robert López Pastrana, per tal de proveir, pel procediment de lliure designació, l’esmentat lloc de treball, amb efectes del dia 1 de juny de 2021.

 

Es va resoldre la convocatòria de provisió del lloc de treball de Cap del departament de Promoció de l’Empresa i el Comerç, designant a l’Esther Dalmau Monfort, per tal de proveir, pel procediment de lliure designació, l’esmentat lloc de treball, amb efectes del dia 1 de juny de 2021.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.