Novetats a la Plantilla des de mitjans de gener de 2019

Ha passat força temps i cal posar-nos al dia! Són molts els moviments que queden reflectits a l'article, sobretot perquè hi ha uns quants contractes conseqüència de subvencions d'altres administracions, i també que s'ha continuat duent a terme els processos de funcionarització. Tot està posat per ordre cronològic i començant pel més recent.... I les fotos? De molta gent no en tenim. I les que sí, quasi totes són de quan vàrem entrar, la que hem trobat al Portal de l'Empleat. Algunes més recents les tenim d'altres aplicacions. Si algú vol que se substitueixi la seva per una d'ara, o que s'afegeixi si no n'hi ha, feu-la arribar. Ho actualitzarem!

 

José Zúñiga Cayuela i Maria Mercedes Tello Jordana, per a la realització de programes d’experiència professional adreçades a persones aturades dins del Programa “ENFEINA’T”. Amb contracte laboral de durada determinada d’interès social/foment de l’ocupació agrària, inici l’1 de juny de 2019 i finalització el 30 de novembre de 2019.

 

Contractació laboral de cinc treballador/es desocupats/des amb contracte vinculat a la subvenció atorgada pel desenvolupament del “Programa complementari de Foment de l’Ocupació Local i Suport a la Integració Social” aprovat a l’empara del Pla “Xarxa de Governs Locals 2019-2020” de la Diputació de Barcelona. Amb contracte de durada determinada d’obra o servei, inici l’1 de juny de 2019 i finalització el 31 de maig de 2020:
Cecilia Martí Cañadell, com a tècnica agrícola.
Rosa Morales Sánchez, com a conserge
Elisabet Moreno Pérez, com a conserge
Luis Eleuterio Aguilera Expósito, com a conserge
Beatriz Figueroa Rubio, com a conserge

 

Contractació laboral de 8 treballadores desocupades, pel desenvolupament del “Programa Primera Oportunitat” de la Unitat de Joventut de l’Àrea d’Igualtat i Drets Socials. Amb contracte d’obra o servei a temps parcial, inici l’1 de juny de 2019 i fins al 31 de juliol de 2019. Per necessitats del servei, la persona assignada a l’OMAP començarà l’1 de juliol de 2018 fins al 31 d’agost de 2018:
Mireia Bosch Mariné, com a periodista/Comunicació
Maria Gómez Prat, com a tècnica de Joventut
Raquel Sande García, com a tècnica de suport de “Casals d’estiu”
Rocío Jara González, com a educadora infantil
Paula Roldán Ortigosa, com a educadora infantil
Nuria Carazo Puigbert, com a educadora infantil
Ester Gabarró López, com a administrativa de suport a l’Àrea d’Igualtat i Drets Socials
Anna Sierra Mestre, com a informadora de l’OMAP

 

 

Contracte de treball de durada determinada d’acumulació de tasques a les persones que es detallen a continuació, com a oficials/es de 2a de Jardineria i operària de Jardineria, adscrites al lloc de treball d’Oficial/a 2a de Jardineria i Operari/ària de Jardineria, a partir del 8 d’abril de 2019 i fins al 7 d’octubre de 2019, com conseqüència de l’acumulació de tasques dins el col·lectiu de Jardineria de la Brigada de Manteniment, en relació amb les tasques de manteniment de parcs municipals, manteniment i neteja de les zones verdes del municipi:

 

Aprovació el 12 de març de 2019 del nomenament de funcionari/ària de carrera als candidats/es que han superat totes les proves del procediment selectiu i que s’enquadra a l’escala d’Administració Especial, subgrup A1 del personal funcionari d’aquesta Corporació. Aquest procés de funcionarització va ser de 10 places de tècnics/ques superiors de música:

 

Aprovada l’acceptació de la subvenció concedida pel Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya (SOC) per als ajuts destinats al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris; convocatòria per a l’any 2018. Un dels programes aprovats és Programes d’Experienciació Laboral i el tipus d’acció “Accions Ocupacionals i professionals” concretat en “Brigades d’Intervenció Immediata del Barri Casablanca”, amb contracte des de l’11 de març de 2019 i fins al 10 de setembre de 2019 aquestes 6 persones:
Yeray García Martín
Hassan El Hassani
Manuel Colomer Ramírez
Alberto González Díaz
Hassan El Ouardani Talib
Adrián Ioan Benderliu

 

Contractació laboral de sis treballador/es desocupats/des, vinculada a la subvenció atorgada pel desenvolupament del “Programa Complementari de Foment de l’Ocupació Local i Suport a la Integració Social” aprovat a l’empara del Pla “Xarxa de Governs Locals 2019-2020” de la Diputació de Barcelona, amb contracte de durada determinada d’obra o servei, amb data d’inici 1 de març de 2019 i finalització el 28 de febrer de 2020 i el 31 de desembre de 2020

Elisabet Pedrosa Tapias, com a coordinadora de Projecte de Joves i Adolescents, a l’Àrea d’Igualtat i Drets Socials, al Servei d’Igualtat d’Oportunitats i Ocupació, fins al 31 de desembre de 2020

M. del Carmen Martínez Sánchez, com a advocada 2, a l’Àrea de Medi Ambient al Departament de Protecció de la Legalitat, fins al 29 de febrer de 2020

Laia Cárdenas Martínez, com a tècnica de Manteniment d’Equipaments, a l’Àrea de Territori i Desenvolupament Econòmic al Departament de Manteniment d’Equipaments, fins al 29 de febrer de 2020

Lidia Roig Vidal, advocada 1, a l’Àrea de Governança, al Departament de Contractació i Compres, fins al 29 de febrer de 2020

Consol Vidal Franch, tècnica de Cultura als Barris, a l’Àrea d’Igualtat i Drets Socials, al Servei de Cultura, Esports i Salut Comunitària, fins al 31 de desembre de 2020

Xavier Cañada Escalona, com a informàtic FP2 administratiu, a Neteja a la Masia de Torre Figueres, fins al 29 de febrer de 2020

 

 

 

Contractació laboral de 4 treballadors/es desocupats/des en el projecte “CAPACI[u]TAT: Estratègia DUSI Sant Boi 2014-2020”, i concretament en l’operació Espai Públic, Espai Jove i cofinançat al 50% amb el FEDER, com a dinamitzadors/es juvenils amb contracte en pràctiques a temps parcial, durada de 24 mesos, inici de l’1de març de 2019 i finalització el 28 de febrer de 2021:
Regina García Muñoz
Nil Ollé Sanglas
Alba Vera Bravo
Marta Casanova Blanco

 

Contractació laboral d’11 treballadors/es desocupats/des per a la realització de programes d’experiència professional adreçades a persones aturades dins del Programa “ENFEINA’T”. Amb contracte de duració determinada d’interès social/foment de l’ocupació agrària, inici el 19 de febrer de 2019 i finalització el 18 de febrer de 2020:

 

 

Per al Projecte “Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ)” que té per objectiu millorar l’ocupabilitat de les persones joves de Sant Boi, s’han fet contractes temporals d’interès social/foment de l’ocupació agrària des del 6 de febrer de 2019 fins al 30 de juny de 2019 i s’estendran mentre hi hagin crèdits pressupostaris per dur a terme l’actuació, no podent superar, en tot cas, el període màxim de contractació de tres anys.
Miguel Angel Hernández Vigo, com a tècnic d’Orientació Laboral
Leticia Tamara Rey Canalejo, com a tècnica d’Orientació Laboral
Ester Salom Velasco, com a tècnic d’Orientació Laboral
José Luis Orri Fabrellas, com a tècnics Auxiliars Prospectors d’Empreses
Jon Koldo López Salas, com a tècnics Auxiliars Prospectors d’Empreses

 

Dins del Programa Treball i Formació 2018, en la Línia Dona, han estat contractades 15 dones amb contracte laboral, inici del 30 de gener de 2019 fins al 20 de gener de 2020. De les quals 14 com a informadores a la Torre del Sol:

 

Nomenament de funcionari/ària de carrera, als candidats i candidates de la llista, que han superat totes les proves per al procediment selectiu de 9 places d’auxiliars tècnics/ques i que s’enquadra a l’escala d’Administració especial, subgrup C2 del personal funcionari d’aquesta Corporació:

 

Nomenament de funcionari/ària de carrera, als candidats i candidates de la llista, que han superat totes les proves per al procediment selectiu de 49 places tècnics/ques especialistes i que s’enquadra a l’escala Administració especial, subgrup C1 del personal funcionari d’aquesta Corporació:

 

Contractació laboral de 39 persones desocupades per a la realització d’accions mixtes de treball i formació adreçades a persones aturades dins del “Programa Treball i Formació”, per a l’any 2018 pel desenvolupament dels projectes adreçats a persones en atur no perceptores de prestacions i/o subsidi per desocupació preferentment majors de 45 anys. Amb contracte de durada determinada d’interès social, inici el 16 de gener de 2019 i finalització, els de sis mesos, el 15 de juliol de 2019, i els d’un any, el 15 de gener de 2020.
6 mesos, com a peons a les Brigades Municipals:
Mohamed Bouchafrati
Miguel Ángel Pérez Cuenca
Abdelaziz Sadiki
Mohamed El Fizazi
Miguel Ángel Cano Jiménez

12 mesos, com a peons i peones a les Brigades Municipals:

 

També dins del Programa Treball i Formació – 2018, 6 contractes laborals de 6 mesos i 5 de 12 mesos.
A la Divisió de Neteja, com a oficials viària, des del 16 de gener de 2019 fins al 15 de gener de 2020:

 

En un altre Programa Treball i Formació – 2018, 10 persones amb contracte laboral de 6 mesos, amb inici del 16 de gener de 2019, com a peons i peones de jardineria de les Brigades Municipals:
Dolores Acosta García
Najat Daki Ben Aboud
Begoña Pastor López
Evarista Berenguera Cano
Jenny Rezavala Farias
Elizabeth Alexandra Banchón Burgos
Ana Silvia Preval Fernández
Inmaculada Barragán Cáceres

José Basilio Pérez Pérez, com a peó de fusteria de les Brigades Municipals
Agustín Hernández Iglesias, com a peó de serralleria de les Brigades Municipals

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.