Novetats a la Plantilla des de mitjans de juny de 2017

Unes quantes persones han començat a treballar a l'Ajuntament des de mitjans de juny que vàrem publicar les darreres novetats a la plantilla. En aquest post hi trobarem, apart de les contractacions habituals, 3 contractacions laborals d'obra o servei que, entre totes, són 76 persones noves.

Aquestes són les persones que han començat a treballar a l’Ajuntament:

 

També hi ha hagut, des de mitjans de maig fins ara, aquestes tres contractacions laborals d’obra o servei, que com hem apuntat a l’extracte, entre totes tres són 76 persones.

 Contractació de 9 treballadors/es desocupats/des per a la realització del Projecte “Primera Oportunitat” de la Unitat de Joventut de l’Àrea d’Igualtat i Drets Socials. El tipus de contracte és de durada determinada d’obra o servei a temps parcial, i amb data d’inici el dia 1 de juny de 2017 fins al 31 de juliol de 2017.

Els darrers anys el target de població jove objecte de la majoria de projectes, fruit de les polítiques públiques d’atenció i promoció a la joventut, han estat joves amb nivells d’exclusió social importants, però també hi ha un sector important de la població jove que, malgrat estar en possessió de titulacions superiors, no aconsegueixen incorporar-se al mercat laboral ni posar en pràctica els seus coneixements teòrics i pràctics adquirits durant la seva formació.

Són 9 joves santboians/es de fins a 35 anys d’edat, aturats/des i en possessió d’un títol de formació professionalitzadora de Cicles Formatius de Grau Superior, Grau i/o Mestratge Universitari i que mai no hagin gaudit de cap contracte laboral per desenvolupar tasques relacionades directament amb el seu àmbit de formació:

Núria Benítez Herrero, tècnica de suport de Projectes de la Unitat d’Inclusió Social i Igualtat, a Can Jordana. Té el Grau de Sociologia.

Mª del Carmen Martínez Sánchez, tècnica instructora d’expedients de Protecció de la Legalitat, a la Torre del Sol. Té la Llicenciatura en Dret.

Pedro Lorente Romero, tècnic de Joventut, dóna suport a projectes de la Unitat, a Can Massallera. Té el Grau de Psicologia.

Mònica Fernández Aranda, a Llar d’Infants. És Educadora Infantil.

Sheila María Álvarez Molina, a Llar d’Infants. És Educadora Infantil.

Alba Díaz Berzosa, a Llar d’Infants. És Educadora Infantil.

Daniel Rosillo Roura, informador a l’OMAP. Té el Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració.

Jaume Vilchez Pacheco, administratiu de suport a l’Àrea d’Igualtat i Drets Socials, a Can Jordana. Té el Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració.

Albert Sáez Torres, administratiu de suport a l’Àrea d’Igualtat i Drets Socials, a Can Jordana. Té el Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració.

 

Contractació laboral de 25 treballadors/es desocupats/des, amb contracte vinculat a la subvenció atorgada pel desenvolupament del “Programa complementari de foment de l’ocupació local i suport a la integració social” aprovat a l’empara del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” de la Diputació de Barcelona.

Aquest Programa té per finalitat promoure l’ocupació de les persones aturades i d’aquelles incloses en els col·lectius en situació de risc d’exclusió social mitjançant la concessió de suports econòmics per al desplegament de plans locals d’ocupació per fomentar la contractació directa de persones en situació d’atur per part de les administracions públiques locals.

Aquestes 25 persones tenen contractes de durada determinada d’obra o servei per a la realització d’obres i serveis d’interès general i social i són:

Gemma Pons Mestres, administrativa a l’OMIC, des del 10 de maig fins al 9 de novembre.

Ángela García Egea, administrativa a Serveis Jurídics, des de l’1 de juliol fins al 31 de desembre.

Josefa Cardenal Moragas, administrativa a Educació, Convivència i Solidaritat, des de l’1 de juliol fins al 31 de desembre.

David Barbero Palma, administratiu al Servei d’Equipaments Públics, des de l’1 de juliol fins al 31 de març de 2018.

Mª José Morales Sánchez, administrativa a Gestió de Patrimoni i Logística, des de l’1 de juliol fins al 30 de juny de 2018.

Asma Ismail Amleh, administrativa a Serveis Socials, des del 16 de juny de 2017 fins al 15 de juny de 2018.

David Fernández Pérez, advocat a Serveis Jurídics, des de l’1 de juliol fins al 31 de desembre.

Andrea Martínez García, educadora d’Escola Bressol, des de l’1 de juliol fins al 31 de desembre.

Francisco Rubio Centeno, encarregat de Neteja d’Entorn Natural, des de l’1 de juliol fins al 30 de juny de 2018.

Lourdes Revelles Ortíz, infomadora a l’OMAP, des de l’1 de juliol fins al 31 de desembre.

Javier González Guerrero, tècnic mig de Mobilitat, des de l’1 de juliol fins al 30 de juny de 2018.

Consol Vidal Franch, tècnica mig de Dinamització Cultural, des del 8 de juny de 2017 al 7 de juny de 2018.

Susana Gallego Galiano, tècnica de Treball Social i Pobresa Energètica, des de l’1 de juliol de 2017 fins al 30 de juny de 2018.

Antonia Paredes Ruiz, agent Cívic, des de l’1 de juliol fins al 31 de març de 2018.

Gabriel Del Carpio Salas, oficial primera de Pintor, des de l’1 de juliol fins al 31 de març de 2018.

Beatriz Figueroa Rubio, conserge de Can Jordana, des de l’1 de juliol de 2017 fins al 30 de juny de 2018.

Félix Ovidio Geraldo Pineda, conserge d’Educació, des de l’1 de juliol de 2017 fins al 31 de desembre.

José Manuel Garcia Polo, operari de Neteja d’Entorn Natural, des de l’1 de juliol de 2017 al 30 de juny de 2018.

Felipe Artacho Muñoz, operari de Neteja d’Entorn Natural, des de l’1 de juliol al 30 de juny de 2018.

Manuel Pérez Borrego, operari de Neteja d’Entorn Natural, des de l’1 de juliol al 30 de 2017 de juny de 2018.

Miguel de Ochao Rodríguez, operari de Manteniment, des de l’1 de juliol al 21 de desembre.

Julian Mena Masa, operari de Manteniment, des de l’1 de juliol al 21 de desembre.

Francisco Caballero Romero, operari de Manteniment, des de l’1 de juliol al 30 de setembre.

Carmela Manchón Sánchez, operària de Manteniment, des de l’1 de juliol al 31 de març de 2018.

Vicenç Subirach Luna, oficial primera de Pintor, des de l’1 d’agost al 31 de gener de 2018.

 

Contractació de 42 treballadors/es desocupats/des per a la realització d’obres i serveis d’interès general i social per a les accions ocupacionals i el desenvolupament local, en el marc de projecte “Treball als barris” (PMI Casablanca), per a l’any 2016. Programa D d’experienciació laboral amb el projecte “Manteniment del barri de Casablanca”.

El tipus de contracte de duració determinada per obra i servei amb data d’inici del dia 15 de maig fins al 14 d’octubre i es distribueixen d’aquesta manera:

15 persones fan de peó de jardineria

10 persones fan de peó de neteja

5 persones fan de peó de paleta

5 persones fan d’encarregat de paleta

3 persones fan d’encarregat/da de jardineria

2 persones fan d’encarregat de neteja

2 persones fan d’agent cívic

I aquesta és la foto d’aquest grup:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.