Novetats a la Plantilla des de primers de juny

Mantenim-nos al dia dels moviments que tenim a la plantilla. El darrer post va ser a primers de juny, i tenim força novetats tot i haver passat l'estiu. Com sempre de més recent a més antic i al final trobarem la contractació que s'ha fet mitjançant subvencions d'altres organismes. Darrer comentari, no tenim fotagrafies en molts casos, i en molts d'altres són tan antigues que quasi és impossible reconèixer la persona, seria recomanable anar-les facilitant i/o actualitzant, voluntat i temps!

 

 

Nomenats com a funcionaris interins, en la categoria de caporal/a de la Policia Local, adscrits als llocs de treball vacants de caporal/a a l’Àrea de Seguretat Pública. Aquests nomenaments van ser efectius el 15 de juny de 2018 i fins als seus nomenaments com a funcionaris i funcionària en pràctiques un cop superat el curs de formació per a l’accés a la categoria de caporal/a organitzat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, tal i com indica el seu procés de selecció, són:

 

CONTRACTACIÓ SUBVENCIONADA

Les tres tècniques d’Orientació Laboral en el projecte “Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ)” amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat de les persones joves de Sant Boi, se n’ha aprovat la modificació de la finalització prevista del contracte de treball subscrit i es prorroga fins al 31 de desembre de 2018, atès que segons l’informe de la Direcció de l’Àrea d’Igualtat i Drets Socials, és necessari donar continuïtat a les tasques de les persones contractades el 19 d’abril, per portar a terme el “Programa Operativo de Empleo Jovenil (POEJ)”.
Aquestes contractacions s’estendran mentre hi hagin crèdits pressupostaris per dur a terme l’actuació, i no poden superar, en tot cas, el període màxim de contractació de tres anys. Elles són:

Mercedes Montes Cortés, com a tècnica-prospectora, per a la realització d’obres i serveis d’interès general i social dins del Programa UBICAT per a l’acció de “Prospecció i assessorament d’empreses” subvencionat pel Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya (SOC). Amb contractació laboral de duració determinada amb data d’inici l’1 de setembre de 2018 i de finalització el 31 de desembre de 2018.
Aquest Programa UBICAT està totalment subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servei Públic d’Ocupació Estatal del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. Es tracta d’un programa d’orientació professional que integra actuacions d’informació, acompanyament, motivació i assessorament amb l’objectiu de facilitar a les persones usuàries conèixer les seves capacitats, els interessos i el perfil ocupacional, i gestionar l’itinerari de qualificació, la recerca d’ocupació o la posada en marxa d’iniciatives empresarials.
El Programa pretén donar resposta, en primer lloc, a les persones aturades, prioritàriament a aquelles que es troben en una situació d’especial vulnerabilitat; en segon lloc, a aquelles persones inactives que no tenint feina malgrat necessitar-la, l’han deixat de buscar perquè tenen poca confiança en trobar-la; i finalment, a aquelles persones treballadores que d’acord amb les condicions precàries del mercat de treball, no han resolt les seves necessitats mínimes o les perspectives laborals.

 

L’Àrea Metropolitana de Barcelona va obrir la convocatòria per a la concessió d’ajuts per al suport econòmic als programes municipals que impulsin iniciatives que generin ocupació directa al territori, reforcin els dispositius i xarxes locals d’ocupació i millorin les condicions d’ocupabilitat de la població aturada, feta pública mitjançant el Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2018-2019, i n’han resultat aquestes contractacions:

  • Vanesa Martín Nicolás, com á tècnica auxiliar de Cultura. Amb un contracte laboral d’obra i servei de duració determinada a temps complert de durada d’un any, amb data d’inici el 3 de juliol de 2018 i finalització el 2 de juliol de 2019. Concretament, al nostre Ajuntament dona suport al desenvolupament del projecte Actuacions al Pla de suport a les polítiques socio-econòmiques de Sant Boi de Llobregat.

 

  • Magdalena Pérez Flores, com a ordenança, amb contractació laboral amb un contracte d’obra i servei de duració determinada a temps complert de 12 mesos, amb data d’inici el 18 de juny de 2018 i finalització 17 de juny de 2019.

 

  • S’ha fet la contractació laboral de 19 treballadors/es desocupats/des, amb amb contracte d’obra i servei de duració determinada a temps complert. Són les següents:
    • 2 encarregats de neteja viària i 12 peons/es de neteja viària, amb una durada de 6 mesos, amb data d’inici del 12 de juny de 2018 i finalització de l’11 de desembre de 2018.
    • 5 conserges distribuïdes entre les dependències de l’Ajuntament, amb un contracte d’obra i servei de durada determinada a temps complert de 12 mesos, amb data d’inici el 12 de juny de 2018 i finalització l’11 de juny de 2019.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.