Novetats a la Plantilla – Des de primers de novembre de 2020

La darrera actualització de les Novetats va ser publicada a primers de novembre. Des de llavors, s’han dut a terme forces contractacions Alguns son contractes curts, però segur que ajudaran a pal·liar la situació social actual tan complicada a causa de la pandèmia. A continuació hi trobareu les novetats.

Montserrat Martinez Avila, nomenada funcionària interina amb caràcter no permanent per proveïr un lloc de treball de Tècnica de Gestió d’Hisenda dins el Servei d’Economia i Hisenda. Aquest nomenament serà efectiu a partir del dia 2 de novembre de 2020 i fins que se’n resolgui el preceptiu procés de selecció de personal per ocupar dita plaça.

Abraham Diestro Teixido, ha estat nomenat funcionari de carrera per promoció interna, pel sistema de concurs oposició, d’una plaça de Tècnic Mig, vinculada inicialment a l’àmbit d’educació. Pertanyent al grup A2, amb efectes des del dia 1 de novembre de 2020.

Nomenament de:

– Alejandro Muñoz Navarro,

– Antonio Manuel Rios Crus,

– Francisco Villalba Muñoz

– Susana Hoyos Arce

Com funcionaris de carrera , com a Caporals/a del grup de classificació C2 de l’escala administració especial , subescala serveis especials, classe policia local de la plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament amb efectes des del dia 1 de novembre de 2020.

Nomenament de:

– Daniel Fernández Carrillo

– Jesús Fernández Heredia

Com funcionaris de carrera, com a Sergents, del grup de classificació C1 de l’Escala d’Administració Especial subescala Serveis Especials, classe policia local de la plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament amb efectes des del dia 1 de novembre de 2020.

Oscar Centeno Guerrero, ha estat nomenat funcionari interí, com a Conserge de la Unitat d’Atenció a l’Empresa i Emprenedoria. Aquest nomenament serà efectiu a partir del dia 1 de desembre de 2020 i fins que se’n resolgui el preceptiu procés de selecció de personal per ocupar dita plaça.

Marina Aguilar Palà, ha estat nomenada funcionària interina, com a Tècnica de Cooperació, Solidaritat i Pau de la Unitat de Cooperació, Solidaritat, Pau, Mediació i Restauració Comunitària, del grup de classificació A2. Aquest nomenament serà efectiu a partir del dia 1 de gener de 2021 i fins la finalització de l’obra o servei consistent en els diversos treballs que genera el Pla d’Educació i Formació per a la Solidaritat de Sant Boi de Llobregat, com la programació anual d’activitats de sensibilització adreçada al conjunt de la ciutadania, un programa d’accions específiques adreçades al món educatiu i un conjunt d’actuacions de difusió i comunicació en matèria de cooperació, solidaritat i pau.

Sonia Turull Baldrich, ha estat nomenada funcionària interina, com a Tècnica de Salut Pública del Servei de Medi Ambient, Sostenibilitat i Salut, del grup de classificació A1. Aquest nomenament serà efectiu a partir del dia 11 de gener de 2021 i fins la finalització de l’obra o servei consistent en   l’assessorament i suport a l’aplicació de les mesures de prevenció, protecció i contenció de la Covid-19.

Ignacio Fontana Royo, ha estat nomenat funcionària interina, com a Ordenança de Serveis Auxiliars, del grup de classificació AP. Aquest nomenament serà efectiu a partir del dia 16 de gener de 2021 i fins la finalització del programa de reforçar l’atenció de la OMAP durant la situació de pandèmia provocada per la Covid 19 que requereix un especial acompanyament de la ciutadania en les cites presencials.

Mercedes Martínez Carretero, ha estat nomenada funcionària interina, com a Tècnica Superior, de l’escala Administració especial, subescala tècnica, classe tècnica superior pertanyent al grup A, subgrup A1 i vinculada inicialment a un lloc de treball de Tècnica de Mobilitat. Aquest nomenament serà efectiu a partir del dia 18 de gener de 2021 i fins que se’n resolgui el preceptiu procés de selecció de personal per ocupar dita plaça.

Mª Carmen Alvarez Rocha, ha estat nomenada funcionària interina, com a Administrativa I del grup de classificació C1 dins el Servei de Secretaria i Serveis Jurídics. Aquest nomenament serà efectiu a partir del dia 20 de gener de 2021 i fins que se’n resolgui el preceptiu procés de selecció de personal per ocupar dita plaça.  

Inmaculada Arce Llamas, ha estat nomenada funcionària interina, com a subalterna, adscrita al lloc de treball de Conserge de Casal de Barri del grup de classificació AP dins el departament de Participació, Bon Govern i Casals de Barri. Aquest nomenament serà efectiu a partir del dia 18 de gener de 2021 i fins que se’n resolgui el preceptiu procés de selecció de personal per ocupar dita plaça.

Ciara Escoda i Pinyol, ha estat nomenada funcionària interina, com a Tècnica Superior, de l’escala Administració especial, subescala tècnica, classe comeses especials, titulada superior pertanyent al grup A, subgrup A1, i vinculada inicialment a un lloc de treball de Cap de la Unitat de Patrimoni Natural i Verd Urbà. Aquest nomenament serà efectiu a partir del dia 01 de febrer de 2021 i fins que se’n resolgui el preceptiu procés de selecció de personal per ocupar dita plaça.

Eugenio Romero Alejandre, ha estat nomenat funcionari interí, com a Peó de Paleteria, del grup de classificació E del departament de Brigades. Aquest nomenamet serà efectiu a partir del dia 1 de febrer de 2021 i fins la finalització del programa d’adequació de la nova nau industrial per la nova ubicació de les Brigades Municipals, el dia 30 de juny de 2021.

Adrián Ioan Benderliu, ha estat nomenat funcionari interí, com a Oficial 1a de Paleteria, del grup de classificació E del departament de Brigades. Aquest nomenamet serà efectiu a partir del dia 3 de febrer de 2021 i fins la finalització del programa d’adequació de la nova nau industrial per la nova ubicació de les Brigades Municipals, el dia 2 de juliol de 2021.

Pol Ribó Vivanco, ha estat nomenat funcionari interí, com a professor de l’Escola de Música,del grup de classificació A1. Aquest nomenament serà efectiu a partir del dia 1 de febrer de 2021 i fins que se’n resolgui el preceptiu procés de selecció de personal per ocupar dita plaça.

Gabriel Rozalen Meca, ha estat nomenat funcionari interí, com a Tècnic Auxiliar TIC de la Unitat de Sistemes i Suport a Usuaris. Aquest nomenament serà efectiu a partir del dia 16 de febrer de 2021 i fins que se’n resolgui el preceptiu procés de selecció de personal interí per ocupar dita plaça.

César Barrachina Pérez, ha estat nomenat funcionari interí, com a Tècnic de Polítiques Socials del departament de Salut Comunitària, del grup de classificació A2. Aquest nomenament serà efectiu a partir del dia 1 de març de 2021 i fins que se’n resolgui el preceptiu procès de selecció de personal per ocupar dita plaça.

Raúl García Vico, ha estat nomenat funcionari interí, com a Tècnic auxiliar de Biblioteca del grup de classificació C1 del departament de Cultura. Aquest nomenament serà efectiu a partir del dia 11 de març de 2021 i fins que se’n resolgui el preceptiu procès de selecció de personal per ocupar dita plaça.

Cristina Alonso Herrera, ha estat nomenada funcionària interina, com a Educadora Social del grup de classificació A2 del departament de Serveis Socials Bàsics, districte Sud. Aquest nomenament serà efectiu a partir del dia 14 de març de 2021 i fins fins que se’n resolgui el preceptiu procés de selecció de personal per ocupar dita plaça.

Jordi Martínez Castillo, ha estat nomenat funcionari interí, com a Tècnic de prevenció de Riscos Laborals del grup de classificació A1. Aquest nomenament serà efectiu a partir del dia 15 de març de 2021 i fins que se’n resolgui el preceptiu procés de selecció de personal interí per ocupar dita plaça.

 

Iván Merino Fajardo ha estat nomenat funcionari interí, com a Tècnic Auxiliar d’Organització del grup de classificació C1. Aquest nomenament serà efectiu a partir del dia 15 de març de 2021 i fins que se’n resolgui el preceptiu procés de selecció de personal interí per ocupar dita plaça.

 

Juan Antonio Pérez Soria, ha estat nomenat funcionari interí, com a Tècnic de Llicències d’Activitats del grup de classificació A2. Aquest nomenament serà efectiu a partir del dia 15 de març de 2021 i fins que se’n resolgui el preceptiu procés de selecció de personal interí per ocupar dita plaça.

Marta Guijarro Broncano, ha estat nomenada funcionària interina, com a Tècnica de Promoció Cultural del grup de classificació A2. Aquest nomenament serà efectiu a partir del dia 15 de març de 2021 i fins que se´n resolgui el preceptiu procès de selecció de personal interí per ocupar dita plaça.

Mónica Ruano Caballero, ha estat nomenada funcionària interina, com a Administrativa II del grup de classificació C1 del departament d’Informació de Base. Aquest nomenamet serà efectiu a partir del dia 26 de març de 2021 i fins el dia 30 de juny de 2021, per acumulació de tasques dins el departament d’Informació de Base.

 

Han estat nomenats funcionaris/àries interins/ines, com a Tècnics/ques Auxiliars per a la Oficina de Suficiència de Serveis Socials, del grup de classificació C1. Aquest nomenament serà efectiu a partir del dia 29 de març de 2021 i fins el dia 28 de març de 2022, per donar suport a l´Oficina de Suficiència de Serveis Socials.

Les següents persones:
– Silvia Bernal Pérez
– Mireia Hernández Vasco
– Daniel Rosillo Pouza
– Soraya Peñarrubia Peña

 

Yuliia Petrova, ha estat nomenada funcionària interina, com a Administrativa II del departament d’Atenció a la Ciutadania, del grup de classificació C1. Aquest nomenament serà efectiu a partir del dia 13 de març de 2021 i fins el dia 28 de maig de 2021 per acumulació de tasques dins el departament d’Atenció a la Ciutadania.

 

Vicenç Subirachs Luna, ha estat nomenat funcionari interí, com a Oficial 1a Pintor, del grup de classificació C2 del departament de Manteniment de Dependències i Logística. Aquest nomenament serà efectiu a partir del dia 6 d’abril de 2021 i fins el dia 5 d’octubre de 2021 en relació al programa d´execució de tasques de manteniment de pintura en diferents equipaments i espais municipals.  

Margarita Pomares Sánchez, ha estat nomenada funcionària interina, com a Tècnica Mig, del grup de classificació A2 de la Unitat de Patrimoni Natural i Verd Urbà. Aquest nomenamet serà efectiu a partir del dia 6 d’abril de 2021 i fins la finalització del programa d’elaboració i implementació del Pla Director del Verd Urbà a Sant Boi de Llobregat, el dia 31 de desembre de 2021.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.