Novetats a la Plantilla des de setembre de 2018

Comencem el 2019 i repassem els moviments que van tenir lloc des de mitjans de setembre de l'any passat, veurem que molts són resultat del procés de funcionarització i que no són persones noves, ja hi eren però ara amb una altra contractació. Com sempre de més recent a més antic i al final trobarem la contractació que s'ha fet mitjançant subvencions d'altres organismes. Darrer comentari, no tenim fotografies en molts casos, les podem facilitar al Servei de RRHH i/o actualitzar, voluntat i temps! HI voleu col·laborar posant cadascú la seva foto actualitzada al Portal de l'Empleat?

Formalització d’un contracte de treball de durada determinada d’acumulació de tasques a partir del 26 de novembre de 2018 i fins al 31 de gener de 2019, amb les persones que es detallen a continuació com a oficials/es 2a de Jardineria, adscrites al lloc de treball d’Oficial/a 2a de Jardineria del Departament de Brigades, com a conseqüència de l’acumulació de tasques en l’esmentat Departament:
Mercedes Neira Vivas
Jesús García Ortega
Fernando Murillo Morales

 

Formalització d’un contracte de treball de durada determinada d’acumulació de tasques a partir del 26 de novembre de 2018 i fins al 31 de gener de 2019, amb les persones que es detallen a continuació com a oficials/es 1a de Jardineria, adscrites al lloc de treball d’Oficial/a 1a de Jardineria del Departament de Brigades, com a conseqüència de l’acumulació de tasques en l’esmentat Departament:

I pel que fa a contractació subvencionada…

S’han aprovat les contractacions laborals de quatre treballadors i treballadores desocupats/des, per a la realització d’accions mixtes de treball i formació adreçades a persones aturades dins del “Programa Treball i Formació”, per a l’any 2018 pel desenvolupament dels projectes Treball i Formació adreçat a persones en atur no perceptores de prestacions i/o subsidi per desocupació preferentment majors de 45 anys.

El programa Treball i Formació del Servei d’Ocupació de Catalunya té com a objectiu afavorir, mitjançant una experiència laboral i una formació complementària, la inserció laboral i la millora de l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur amb més dificultats d’inserció laboral.

Són quatre contractes de treball d’experiència laboral des del 28 de desembre de:

Dolores Navarro Moya, com a auxiliar Administrativa a Brigades Municipals, fins al 27 de desembre de 2019.

Manuel Prida Gutiérrez, com a oficial de Paleteria a Brigades Municipals, fins al 27 de juny de 2019.

Mohamed Bouchafrati, com a peó de Paleteria a Brigades Municipals, fins al 27 de juny de 2019.

Asunción Arcos Grande, com a auxiliar Administrativa a la Unitat d’Administració d’Àrea d’Habitatge Municipal, fins al 27 de desembre de 2019.

 

Acord de ratificació de la sol·licitud de la subvenció per a la gestió del programa UBICAT, convocatòria de 2018, d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social – Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

El programa UBICAT és un programa innovador d’acompanyament a la inserció laboral de persones desocupades, especialment persones desocupades de llarga durada i persones treballadores en situació de precarietat i contempla accions d’orientació, tutorització i seguiment individualitzat i que facilita la seva inserció laboral a les empreses, sent el termini d’execució del programa un mínim dotze mesos, i amb data màxima de finalització el 31 de desembre de 2019.

Mercedes Montes Cortés, actual prospectora del mateix programa de convocatòria de l’any 2017, mitjançant l’aprovació de la prórroga de la contractació laboral, com a tècnica-prospectora, per a la realització del programa UBICAT per l’acció “de Prospecció i Assessorament d’Empreses” subvencionat per el Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya (SOC), i amb data de finalització el 31 de maig de 2019.

 

Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social. Consisteix en ajuts destinats al Projecte Treball als Barris, en convocatòria per a l’any 2018. Un dels programes aprovats és un programa específic de caràcter experimental i innovador per afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats especials d’inserció, s’ha contractat:

 

També dins del Projecte Treball als Barris de 2018 (PMI Casablanca), per donar continuïtat al projecte per a l’any 2018 i perquè són programes específics de caràcter experimental i innovador per afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats d’inserció, i s’estendrà mentre hi hagin crèdits pressupostaris per dur a terme l’actuació, no podent superar, en tot cas, el període màxim de contractació de tres anys. Es prorroga la contractació a:
Noelia Guzmán Funcasta
Erika Nogales Sánchez
Olga Olivella Sánchez
Daniel Sánchez Daza
Cosme Petit Carretero

 

Patricia Salgado Sánchez, com a suport econòmic adreçat a les actuacions desenvolupades per les Oficines Tècniques Laborals (OTL). Ha estat aprovada la modificació de la finalització prevista del contracte de treball que serà fins quan finalitzi l’obra o servei per a la qual s’ha contractat i que és per portar a terme el projecte del fons de prestació “Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals”. Aquesta contractació s’estendrà mentre hi hagin crèdits pressupostaris per dur a terme l’actuació, no podent superar, en tot cas, el període màxim de contractació de tres anys i en les mateixes condicions laborals.

 

Ángela Herrera Molina, com a tècnica d’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL). S’ha aprovat prorrogar el contracte de treball subscrit en el Pla de treball anomenat “Dinamització del Nou Laboratori d’Innovació Social”, i s’estendrà mentre hi hagi crèdits pressupostaris per dur a terme l’actuació, no podent superar, en tot cas, el període màxim de contractació de tres anys.

 

Per donar continuïtat al programa POEJ, “Integración Sostenible de Personas Jóvenes en el Mercado de Trabajo en el contexto del Sistema Nacional de Garantía Juvenil”, i que forma part de les “Ayudas del Fondo Social Europeo 2014 – 2020, Programa Operativo Empleo Juvenil”, i atès que es va ampliar el termini d’execució del Programa fins al 30 de juny de 2019 es prorroga la contractació de les treballadores:

En el marc d’Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI), cofinançades al 50% mitjançant el Programa Operatiu de Creixement Sostenible FEDER 2014-2020 pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional, i per al desenvolupament del projecte “CAPACI[u]TAT: Estratègia DUSI Sant Boi 2015-2020”, ha estat necessària la contractació d’una coordinadora i quatre enquestadores.

Aquesta contractació laboral de les cinc treballadores desocupades és amb un contracte d’obra i servei de duració determinada a temps complert, i per a 6 mesos, amb data d’inici el 10 de desembre de 2018 i finalització el 9 de juny de 2019:

Marta Guijarro Broncano, com a tècnica de Participació Ciutadana amb un contracte d’obra i servei de duració determinada a temps complert. Amb contractació laboral per a la realització del programa ocupacional subvencionat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona dins del Pla Metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals, segons convocatòria 2016-2019, amb una durada de 8 mesos, data d’inici el 22 de novembre de 2018 i finalització el 21 de juliol de 2019.

 

Aprovada la contractació laboral de set treballadors/es desocupats/des, com a peó/ona i jardiner/ra a les Brigades Municipals, amb contracte d’obra i servei de duració determinada a temps complert, amb una durada de 6 mesos, data d’inici el 12 de novembre de 2018 i finalització l’11 de maig de 2019:
Mohamed Bossollati
Susana Martínez Ortega
Estefanía Molina Colom
José Romero Alejandre
Rafael Heredia Flores
Candelaria Chamón Grueso

 

Aprovada la contractació laboral de set treballadors/es desocupats/des menors de 30 anys, per al Projecte anomenat “Pràctiques de Joves Beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya”, amb contracte en pràctiques a temps complert i duració determinada, amb data d’inici del 30 d’octubre de 2018 i de finalització el 29 d’abril de 2019.
Yuliia Petrova, a l’Oficina Municipal d’Atenció a les Persones
Félix García Riballo, a Atenció a l’Empresa i Empreneduria
Souhail El Kass, a Medi Ambient
Josué Delgado Rodríguez, a Contractació i Compres
Jesús López Del Pino, a Comptabilitat
Aaron El Bouaamri Granados, a Informàtica
Helena Blanco Muelas, a Serveis Socials

 

Aprovada la contractació laboral de deu treballadors/es desocupats/es, com a tècnics i tècniques de suport (Professors – reforç escolar, 9 d’Educació Secundària i 1 d’Educació Primària), dins del projecte “Suport a l’Estudi”. Amb un contracte d’obra i servei de duració determinada a temps complert, durada de 9 mesos, i amb data d’inici de l’1 d’octubre de 2018 i de finalització el 30 de juny de 2019.

Professorat de suport d’Educació Secundària:
Laura Muiños Lázaro
Laura Orri Sancha
Manuel Garabito Montoya
Pedro Lorente Romero
Joaquín Martínez Cabezuelo
Sonia Moreno Gómez
Laura Requena Juste
Marc Martínez Vendrell
Laura Hens Milanes

Professora de suport d’Educació Primària:
Laura Domínguez Farrés

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.