Novetats a la plantilla des del juliol 2021

La darrera actualització de les Novetats va ser publicada a finals de juny. Des de llavors, s’han dut a terme forces contractacions Alguns son contractes curts, pprimeres oportunitats, i altres són contractacions i nomenaments fruit de processos d’oposicions. A continuació hi trobareu les novetats.

.

 

Contractació laboral de 3 treballadors/es desocupades, pel desenvolupament del “Programa Primera Oportunitat” de la Unitat de Joventut de l’Àrea d’Igualtat i Drets Socials. Amb contracte d’obra o servei a temps parcial. Són les persones següents:

 

 • Jairo Fuene Fernandez, s’ubicarà a l’OMAP. De l’1 d’agost 2021 al 30 de setembre 2021.

 • Javier Martinez Suay, s’ubicarà a Comptabilitat al Núria. De l’1 de setembre 2021 fins el 31 d’octubre 2021.

 • Neus Guerrero Barbero, s’ubicarà a Joventut. De l’1 de setembre de 2021 fins el 31 d’octubre 2021.

Han estat nomenats els Srs./es que es detallen a continuació funcionari/ària de carrera , com a Agents de la Policia Local de d’escala d’Administració Especial, Classe Policia Local, amb efectes des del dia 1 d’agost de 2021.

 • Ferran Navarro López
 • Roberto García Orquillas
 • Gabriel Camacho Jiménez
 • Miriam Rodríguez González
 • Cristian Méndez Ramos
 • Rebeca Sánchez de Villanueva
 • Víctor M Hernández Carranza
 • Cristian Romera Morell
 • Pol Pérez López
 • Carlos García Sanz
 • Tamara Puente Márquez
 • Ramón Díaz Morales
 • Daniel Broto Algamasilla
 • Jonathan García Gálvez
 • Christian Rubio Cano
 • César Iborra Agustí
 • Sandra García Guerrero
 • Edgar Domínguez Muñoz
 • Francisco Javier Vallès Jiménez

Maria Dolores Blanco Lopez, ha estat contractada com orientadora laboral, vinculada al projecte “Puc Més” per millorar les oportunitats juvenils segons expedient. Amb data d’inici 1 de setembre de 2021 i finalització el 31 de desembre de 2021.

 

Silvia Castanera Lalueza, ha estat nomenada funcionària interina, com a subalterna, adscrita al lloc de treball de Conserge de Biblioteca de la Unitat de Patrimoni Cultural i Biblioteques. Aquest nomenament serà efectiu a partir del dia 1 de setembre de 2021 i fins el dia 30 de setembre de 2021 amb motiu de l’acumulació de tasques a la biblioteca Mª Aurelia Campmany degut a la reestructuració del personal.

 

Laura Ruiz Herenas, ha estat nomenada funcionària interina, com a Educadora de suport del departament d’Educació. Aquest nomenament serà efectiu a partir del dia 1 de setembre de 2021 i fins la finalització de l’actual situació de risc per la Covid-19 seguint les indicacions del departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya o fins la finalització del curs escolar 2021-2022.  

 

Sandra Sanchez Sainz, ha estat nomenada funcionària interina, com a Educadora de suport del departament d’Educació. Aquest nomenament serà efectiu a partir del dia 1 de setembre de 2021 i fins la finalització de l’actual situació de risc per la Covid-19 seguint les indicacions del departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya o fins la finalització del curs escolar 2021-2022.

 

Elena Carrasco Cortes, ha estat nomenada funcionària interina, com a Educadora referent del departament d’Educació. Aquest nomenament serà efectiu a partir del dia 1 de setembre de 2021 i fins la finalització dels permisos per maternitat i vacances de l’actual ocupant del lloc de treball, la Sra. Aroa Lozano Prieto o fins la finalització de l’actual curs escolar 2020-2021.

 

Gemma Perez Porcel, ha estat nomenada funcionària interina, com a Educadora referent del departament d’Educació. Aquest nomenament serà efectiu a partir del dia 1 de setembre de 2021 i fins la finalització dels permisos per maternitat i vacances de l’actual ocupant del lloc de treball, la Sra. Carla Saez Rodriguez,   o fins la finalització de l’actual curs escolar 2020-2021.

 

Susana Rodriguez Sola, ha estat nomenada funcionària interina, com a Educadora de suport del departament d’Educació. Aquest nomenament serà efectiu a partir del dia 1 de setembre de 2021 i fins la finalització de la situació de permís per maternitat de l’actual ocupant del lloc de treball, la Sra. Rebeca Acevedo Abad o fins la finalització de l’actual curs escolar 2021-2022.

 

Carolina Camarero Rios, ha estat nomenada funcionària interina, com a Educadora de suport del departament d’Educació. Aquest nomenament serà efectiu a partir del dia 1 de setembre de 2021 i fins el dia 13 d’octubre de 2021, amb motiu de l’acumulació de tasques a l´Escola Bressol La Mercè degut a diferents permisos de treballadors/es a començament del curs escolar 2021/2022.

 

Onexy Quintana Martínez, ha estat nomenat funcionari interí, com a Administratiu/iva II del Servei de Serveis Socials, Infància, Adolescència i Familia. Aquest nomenament serà efectiu a partir del dia 4 d´octubre de 2021 i fins que se’n resolgui el preceptiu procés de selecció de personal per ocupar dita plaça.

 

Judith Moreno López, ha estat nomenada funcionària interina, com a Educadora referent del departament d’Educació. Aquest nomenament serà efectiu a partir del dia 5 d’octubre de 2021 i fins la finalització de la situació de baixa per embaràs d’una treballadora o fins la finalització del curs escolar 2020-2021.

Mª Angeles Gónzalez Morales, ha estat nomenada funcionària de carrera amb a partir del dia 4 d’octubre de 2021, después d’haver superat totes les proves de l’esmentat procediment selectiu que s’enquadren en l’escala Administració General,subescala administrativa.

Adoración Segura Caparrós, ha estat nomenada funcionària de carrera amb a partir del dia 4 d’octubre de 2021, después d’haver superat totes les proves de l’esmentat procediment selectiu que s’enquadren en l’escala Administració General,subescala administrativa.

Jorge José Rodriguez Lanzas, ha estat nomenat funcionari de carrera amb a partir del dia 4 d’octubre de 2021, después d’haver superat totes les proves de l’esmentat procediment selectiu que s’enquadren en l’escala Administració General,subescala administrativa.

Montserrat Martín Puerto, ha estat nomenada funcionària de carrera amb a partir del dia 4 d’octubre de 2021, después d’haver superat totes les proves de l’esmentat procediment selectiu que s’enquadren en l’escala Administració General,subescala administrativa.

Antonia Calderón Losada, ha estat nomenada funcionària de carrera amb a partir del dia 4 d’octubre de 2021, después d’haver superat totes les proves de l’esmentat procediment selectiu que s’enquadren en l’escala Administració General,subescala administrativa.

Luar Fernández Jurado, ha estat nomenada funcionària de carrera amb a partir del dia 4 d’octubre de 2021, después d’haver superat totes les proves de l’esmentat procediment selectiu que s’enquadren en l’escala Administració General,subescala administrativa.

Mª Carmen Cordo Cordero, ha estat nomenada funcionària de carrera amb a partir del dia 4 d’octubre de 2021, después d’haver superat totes les proves de l’esmentat procediment selectiu que s’enquadren en l’escala Administració General,subescala administrativa.

Alicia Martínez Pérez, ha estat nomenada funcionària de carrera amb a partir del dia 4 d’octubre de 2021, después d’haver superat totes les proves de l’esmentat procediment selectiu que s’enquadren en l’escala Administració General,subescala administrativa.

Mónica López Andreu, ha estat nomenada funcionària de carrera amb a partir del dia 4 d’octubre de 2021, después d’haver superat totes les proves de l’esmentat procediment selectiu que s’enquadren en l’escala Administració General,subescala administrativa.

José Antonio García Almazán, ha estat nomenat funcionari de carrera amb a partir del dia 4 d’octubre de 2021, después d’haver superat totes les proves de l’esmentat procediment selectiu que s’enquadren en l’escala Administració General,subescala administrativa.

Roser Pau Oliveros, ha estat nomenada funcionària de carrera amb a partir del dia 4 d’octubre de 2021, después d’haver superat totes les proves de l’esmentat procediment selectiu que s’enquadren en l’escala Administració General,subescala administrativa.

Encarnación Romero Sillero, ha estat nomenada funcionària de carrera amb a partir del dia 4 d’octubre de 2021, después d’haver superat totes les proves de l’esmentat procediment selectiu que s’enquadren en l’escala Administració General,subescala administrativa.

Lourdes Revelles Ortiz, ha estat nomenada funcionària de carrera amb a partir del dia 4 d’octubre de 2021, después d’haver superat totes les proves de l’esmentat procediment selectiu que s’enquadren en l’escala Administració General,subescala administrativa.

Víctor Moldón Merino, ha estat nomenat funcionari de carrera amb a partir del dia 4 d’octubre de 2021, después d’haver superat totes les proves de l’esmentat procediment selectiu que s’enquadren en l’escala Administració General,subescala administrativa

Esther Ribes Hernández, ha estat nomenada funcionària de carrera amb a partir del dia 4 d’octubre de 2021, después d’haver superat totes les proves de l’esmentat procediment selectiu que s’enquadren en l’escala Administració General,subescala administrativa.

Anna Esquirol Recasens, ha estat nomenada funcionària en pràctiques proposada pel Tribunal Qualificador en el procediment selectiu de la selecció de dinou Administratius/ives. Aquest nomenament serà efectiu a partir del dia 4 d’octubre de 2021 i fins la finalització dels sis mesos de pràctiques previst pel dia 3 d´abril de 2022.


Yolanda Maria Garcés Viñedo, ha estat nomenada funcionària en pràctiques proposada pel Tribunal Qualificador en el procediment selectiu de la selecció de dinou Administratius/ives. Aquest nomenament serà efectiu a partir del dia 4 d’octubre de 2021 i fins la finalització dels sis mesos de pràctiques previst pel dia 3 d’abril de 2022.


Ester Moreno Segura, ha estat nomenada interina d’una plaça de tècnic/a superior vinculada inicialment al lloc de treball de Tècnic/a d´Esports. Aquest nomenament serà efectiu a partir del dia 5 d’octubre de 2021 i fins la finalització dels sis mesos de pràctiques previstos fins el dia 4 d’abril de 2022.


Cristina Marcos Segura, ha estat nomenada funcionària interina com a Administratiiva del departament d’Informació de Base. Aquest nomenament serà efectiu a partir del dia 7 d’octubre de 2021 i fins el dia 3 d’abril de 2022, degut a l’acumulació de tasques dins aquest departament. 


Maria Carmen Guerrero Valero, ha estat nomenat funcionària interina, com a Administrativa dins el departament d’Atenció a la Ciutadania. Aquest nomenament serà efectiu a partir del dia 11 d’octubre de 2021 i fins el dia 10 de novembre de 2021, degut a l´acumulació de tasques dins el departament.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.