Novetats a la Plantilla – Octubre 2020

La darrera actualització de les Novetats a la Plantilla la vàrem publicar a finals de juny. Des de llavors, una pila de contractacions han tingut lloc, sobretot plans d'ocupació. Són contractes curts i alguns d'horaris reduïts, però segur que ajudaran a pal·liar la situació social actual tan complicada. Sabem que tothom ens mirem aquests post de Novetats a la Plantilla per saber qui hi ha de nou entre nosaltres, i la manera de reconèixer aquestes persones que treballen ara amb nosaltres és veient la seva fotografia... però malauradament no disposem imatge de pràcticament cap d'aquestes persones. No és que s'hagi canviat de manera d'informar d'aquestes novetats, és que no està al dia el Localitzador de l'aplicació del Portal de l'Empleat. Agraïm la comprensió de tothom.

 

Carmen Nuñez Sánchez, com a administrativa, contractada per desenvolupar aquestes tasques en el programa específic de caràcter experimental i innovador per afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats d’inserció per a la realització del projecte “Treball als barris” (PMI Casablanca), de l’any 2019. Aquest contracte és d’interès social/foment de l’ocupació, amb data d’inici el 8 d’octubre i finalització el 30 de desembre.

 

Contractació de quatre persones per desenvolupar les tasques d’administratius/ves en els programes específics de caràcter experimental i innovador per afavorir la inserció sociolaboral i per a la realització del projecte “Treball als barris” (PMI Casablanca), de l’any 2019.

Dispositiu ICA
Cosme Petit Carretero
Yolanda Sánchez Martín-Ordanza

Dispositiu Dones
Cristina Molero Rodríguez
Carmen Morales Panes

 

Laura Gallego Molina, com a agent jove de Suport Logístic d’Educació Covid-19, per desenvolupar accions de mesures de protecció sanitàries de la pandèmia per la Covid-19 entre el col·lectiu de joves i adolescents. Amb contracte laboral de duració determinada d’obra o servei a temps parcial, amb inici l’1 d’octubre fins al 16 de desembre, amb una prestació horària de 25 hores setmanals de dilluns a diumenge.

 

Prorrogada la contractació de 10 joves i contractació de 4 joves més per a la realització de serveis d’interès general i social de la Unitat de Joventut de l’Àrea d’Igualtat i Drets Social, com a agents joves de Salut. De la prorrogació del contracte dels 10 treballadors a la llista annexa, i que van iniciar contracte el 3 d’agost, Tania Hernández Gallardo i Anouar El Ouahabi canviaran la seva prestació horària a 10 hores setmanals, els caps de setmana.

Sonia Vilchez Martínez
Carlos Andrés Campoverde Lino
Hassan Asri El Ghorri
Javier Pulpillo Carreño
Júlia Requena Delgado
Juan Miguel Contreras Morales
Xavier Libori Pascual León
María Gómez Prat
Anouar El Ouahabi
Tania Hernández Gallardo

 

I contractació laboral de 4 treballadors i treballadores, com a agents joves de Salut de la Unitat de Joventut de l’Àrea d’Igualtat i Drets Socials, per desenvolupar accions de les mesures de protecció sanitàries de la pandèmia per la Covid-19 entre el col·lectiu de joves i adolescents, amb contracte de duració determinada d’obra o servei a temps parcial, amb data d’inici l’1 d’octubre i fins que finalitzi la prestació del servei de 25 hores setmanals de dilluns a diumenge:
Laia Martinell Tejedor
Maria Cárdenas Martínez

I amb una prestació horària de 10 hores setmanals els caps de setmana:
Marc Garrido Agustí
Paula Calduch Berral

 

Contractació de 14 joves per a la realització del fons de prestació i finançament d’activitats educatives, esportives i juvenils, de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, del “Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020″. Amb contracte laboral com a agents joves de Suport Logístic Educació Covid-19 i com a agents joves d’Esport Segur Covid-19, per desenvolupar accions de les mesures de protecció sanitàries de la pandèmia Covid-19 entre el col·lectiu de joves i adolescents, i durada determinada d’obra o servei a temps parcial, amb data d’inici el 17 de setembre fins al 16 de desembre.

Agents Joves de Suport Logístic, amb dependència a l’Olivera:
Aarón Milia Puig
Elisandra Liberato Ruíz
Jhonny E. Cáceres Rojas
Maria Jesús Rodríguez Ochoa
Maribel Muñoz Crespo
Marina Rodríguez Ochoa
Wildania Ruiz Peguero
Adrià Martínez Abril
Diana Lloria Tortosa
David Tortosa Salas

Agents Joves d’Esport Segur, amb dependència d’Esports a Can Jordana:
Laia Peláez Maza
Eric Rodríguez Martínez
Xavier Fernández Valiente
Elisabeth Gómez Alberich

 

Daniel Arnalda López i Helena Herce Hernández, com a tècnics orientadors per a la realització del programa Projectes Singulars 2020 per a la realització d’obres i serveis d’interès general i social. Amb contracte laboral i duració determinada d’interès social/foment de l’ocupació. Amb data d’inici de l’1 de setembre per a Daniel Arnalda López i el 21 de setembre per a Helena Herce Hernández i finalització el 31 de juliol de 2021.

 

Cristina Alonso Herrera, com a educadora social del Servei de Serveis Socials, Infància, Adolescència i Família. Nomenada funcionària interina i efectiu a partir del 14 de setembre fins al 13 de març de 2021, amb motiu de l´acumulació de tasques al Servei degut a la jubilació d´un/a treballador/a i la reestructuració de l´esmentat Servei. No obstant això, s’extingirà abans de complir-se el termini estipulat si es produeix alguna de les causes del cessament a què fa referència l’article 10 del Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

 

Nomenaments de funcionàries interines a l’Escola Bressol, efectiu a partir del 14 de setembre de 2020 i fins al 13 d´octubre per acumulació de tasques a les escoles bressol amb motiu de l´actual situació de risc per la Covid-19 i seguint les indicacions del departament d´Educació de la Generalitat de Catalunya del Pla d´actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia. No obstant això, s’extingirà abans de complir-se el termini estipulat si es produeix alguna de les causes del cessament a que fa referència l’article 10 del Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic:
Ana Salesa Cruces
Gema Pérez Porcel
Laia de la Torre Ramos
Laura Ruiz Herenas
Paula Deiros Mata
Sandra Costa Sevillano
Sandra Martínez Rebenaque
Sandra Sánchez Sainz
Susana Rodríguez Sola

 

Xavier Pericas Serra, com a professor de l’Escola de Música del Servei de Ciutat Educadora. Nomenat com a funcionari interí i efectiu a partir del 14 de setembre fins al dia 17 de novembre, data de finalització dels permisos per maternitat restants de gaudir de la titular del lloc de treball, Maria Gomis Mayol.

 

Israel Gordón López, com a tècnic de So. Nomenat com a funcionari interí, i efectiu a partir del 7 de setembre fins a la finalització de la situació de permís per paternitat del titular del lloc de treball, Eric Aguilera Pérez.

 

 

 

Oscar Centeno Guerrero, com a conserge de la Unitat d´Atenció a l´Empresa i Emprenedoria. Nomenat funcionari interí, i efectiu a partir de l’1 de setembre fins al 30 de novembre per acumulació de tasques a la Unitat d´Atenció a l´Empresa i Emprenedoria.

 

Raul Cabañero Berdala, com a conserge d´Escola del Servei de Ciutat Educadora. Nomenat funcionari interí, i efectiu a partir de l’1 de setembre fins al 28 de febrer de 2021 per acumulació de tasques al Servei de Ciutat Educadora.

 

Maria Dolores Torres Rodríguez, com a peona, per a la realització d’obres i serveis d’interès general i social, del projecte “Treball als barris” (PMI Casablanca), de l’any 2019. Amb data d’inici l’1 d’agost i finalització el 12 de gener de 2021.

 

Patricio Gamaza Pérez, com a subaltern, adscrit al lloc de treball de Conserge de Casal de Barri del Departament de Participació Ciutadana. Nomenat funcionari interí, i efectiu a partir del 19 d’agost i fins que se’n resolgui el preceptiu procés de selecció de personal per ocupar dita plaça. No obstant això, s’extingirà abans de complir-se el termini estipulat si es produeix alguna de les causes del cessament a què fa referència l’article 10 del Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

 

Jose Agustín Alonso Expósito, com a subaltern, adscrit al lloc de treball de Conserge de Casal de Barri del Departament de Participació Ciutadana. Nomenat funcionari interí, i efectiu a partir del 18 d’agost i fins que se’n resolgui el preceptiu procés de selecció de personal per ocupar dita plaça. No obstant aixà, s’extingirà abans de complir-se el termini estipulat si es produeix alguna de les causes del cessament a què fa referència l’article 10 del Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

 

Inmaculada Arce Llamas, com a subalterna, adscrita al lloc de treball de Conserge de Casal de Barri del Departament de Participació Ciutadana. Nomenada funcionària interina, i efectiu a partir del 17 d’agost i fins que se’n resolgui el preceptiu procés de selecció de personal per ocupar dita plaça. No obstant això, s’extingirà abans de complir-se el termini estipulat si es produeix alguna de les causes del cessament a què fa referència l’article 10 del Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

 

 

Bartolomé Navarro Corral, ha estat encarregat de manera temporal de funcions vinculades a lloc de treball d´Encarregat de Cementiri, a partir de l’1 d´agost fins que es dugui a terme la seva provisió de manera reglamentària. Actualment estava ocupant un lloc de treball d´Oficial de Cementiri.

 

Ioan Adrián Benderliu, com a oficial de 1a de Paleteria del Departament de Brigades. Nomenat funcionari interí, i efectiu a partir de l’1 d´agost i fins al 31 de gener de 2021, per acumulació de tasques al Departament de Brigades. No obstant això, s’extingirà abans de complir-se el termini estipulat si es produeix alguna de les causes del cessament a què fa referència l’article 10 del Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

 

Eugenio Romero Alejandre, com a peó de Paleteria del Departament de Brigades. Nomenat funcionari interí, i serà efectiu a partir de l’1 d´agost i fins al 31 de gener de 2021, per acumulació de tasques al Departament de Brigades. No obstant això, s’extingirà abans de complir-se el termini estipulat si es produeix alguna de les causes del cessament a què fa referència l’article 10 del Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

 

Laura Palau Rof, com a inspectora de Medi Ambient del Departament de Protecció de la Legalitat. Nomenada funcionària interina, i efectiu a partir del 18 de juliol i fins que se’n resolgui el preceptiu procés de selecció de personal per ocupar dita plaça. No obstant això, s’extingirà abans de complir-se el termini estipulat si es produeix alguna de les causes del cessament a què fa referència l’article 10 del Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

 

Contractació de 45 persones desocupades per a la realització d’obres i serveis d’interès general i social, dins del projecte “Treball als barris” (PMI Casablanca), de l’any 2019. Són programes específics de caràcter experimental i innovador per afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats d’inserció. Amb data d’inici el 13 de juliol i finalització el 12 de gener de 2021.
39 contractes destinats al Manteniment del Barri de Casablanca.
6 contractes a la Brigada d’Intervenció Immediata.

 

Samuel Segura Renau, com a tècnic mig, vinculat inicialment a un lloc de treball de Tècnic/a de Promoció Cultural. Nomenat funcionari interí, i efectiu a partir de l’1 de juliol i fins que se’n resolgui el preceptiu procés de selecció per a la cobertura, pel sistema de concurs oposició, d’un/a Tècnic/a mig. No obstant això, s’extingirà abans de complir-se el termini estipulat si es produeix alguna de les causes del cessament a què fa referència l’article 10 del Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

 

Ivan Matavera Martínez, com a tècnic de Prevenció de Riscos Laborals de la Unitat de Prevenció de Riscos Laborals. Nomenat funcionari interí, i efectiu a partir de l’1 de juliol, en relació al programa d´avaluació, disseny, desenvolupament i implantació de mesures preventives dels llocs de treball de l´Ajuntament ocasionades pel Covid-19 dins la Unitat de Prevenció de Riscos Laborals, consistent en elaboració de nous programes, plans d´actuació, manuals, guies, protocols d´intervenció en matèria de prevenció de riscos laborals, avaluació de riscos, formació preventiva, valoració i distribució d´equips de protecció individual i gestió tècnica de la vigilància de la salut dels treballadors. No obstant això, s’extingirà abans de complir-se el termini estipulat si es produeix alguna de les causes del cessament a què fa referència l’article 10 del Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

 

Silvia Castillo Martínez, funcionària d´aquesta Corporació, adscrita pel sistema de concurs, al lloc de treball de Tècnica Auxiliar de Cultura dins el Servei de Cultura, Esports, Solidaritat, Mediació i Restauració Comunitària. Aquesta adscripció definitiva ha estat efectiva a partir de l’1 de juliol de 2020.

 

 

 

 

Juan José Esteban Castañeda, funcionari d´aquesta Corporació, adscrit pel sistema de concurs, al lloc de treball de Responsable de Centre d´Art dins la Unitat de Patrimoni Cultural i Biblioteques. Aquesta adscripció definitiva ha estat efectiva a partir de l’1 de juliol.

 

What do you want to do ?

New mail

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.