Novetats europees – 30 d’abril

Aquest espai és per a compartir les principals novetats sobre els projectes europeus en que participa l'Ajuntament, així com notícies, jornades i convocatòries europees que poden ser d'interès per a les diferents àrees de treball

FINANÇAMENT DEL PROGRAMA CIUTADANIA, IGUALTAT, DRETS I VALORS

 Convocatòria d’ajuts per a la protecció i promoció dels drets dels i les infants

Les activitats elegibles dels projectes han de:

   • Avaluar les lliçons apreses de la situació COVID-19 en el context del seu impacte en els drets dels infants, proporcionant recomanacions per incorporar els drets dels infants i situant-les al centre de les respostes polítiques en situacions d’emergència a nivell nacional i / o nivell local;
   • Establir, enfortir i avaluar protocols i mecanismes de cooperació entre les autoritats i serveis pertinents a nivell local i nacional, i la prestació suport als nens més afectats per la situació COVID-19;
   • Augmentar la capacitat de les autoritats locals i nacionals i augmentar-ne la consciència dels drets i necessitats dels infants.
 • Convocatòria d’ajuts per prevenir i combatre la violència masclista i contra la infància

L’objectiu és combatre la violència, inclosa la violència masclista, en concret:

  1. Prevenir i combatre, a tots els nivells, totes les formes de violència masclista contra les dones i les nenes i la violència domèstica;
  2. Prevenir i combatre totes les formes de violència contra nens, joves i altres col·lectius en risc, com ara les persones LGBTQI i les persones amb discapacitat;
  3. Donar suport i protegir a totes les víctimes directes i indirectes de les formes de violència a què es refereixen els punts (1) i (2), com ara les víctimes de violència domèstica perpetrades dins de la família o dins de relacions íntimes, inclosos els nens orfes com a conseqüència de delictes domèstics.

Els temes i prioritats de la convocatòria per al 2021 se centren en: 

   • La detecció precoç, prevenció i protecció i / o suport a dones, infants, joves i víctimes LGBTIQ o víctimes potencials de violència, amb atenció específica a situacions emergents de la pandèmia COVID-19 
   • Prevenir la violència masclista abordant les masculinitats i el compromís entre homes i nois 
 • Convocatòria d’ajuts per promoure la igualtat i la lluita contra el racisme, la xenofòbia i la discriminació

Es finançaran les següents prioritats:

   1. Lluita contra la intolerància, el racisme, la xenofòbia, la discriminació, els discursos d’odi i els delictes d’odi
   2. Promoure la gestió de la diversitat i la inclusió en el lloc de treball, tant en el sector públic com en el privat.
   3. Combatre la discriminació contra les persones LGBTIQ i promoure la igualtat LGBTIQ mitjançant la implementació de l’Estratègia d’igualtat LGBTIQ
   4. Prevenir, informar i combatre el discurs d’odi en línia
   5. Restringit a les autoritats públiques per millorar les seves respostes a la discriminació (interseccional), el racisme i la xenofòbia, en particular, basats en l’origen racial o ètnic, la religió o el color, així com en l’orientació sexual, la identitat de gènere, l’expressió de gènere o les característiques sexuals.

Les activitats elegibles són:

   • Coalició i desenvolupament de capacitats, formació de professionals i víctimes de discriminació (interseccional), discursos d’odi i delictes d’odi;
   • Aprenentatge mutu, intercanvi de bones pràctiques, cooperació, inclosa la identificació de les millors pràctiques que poden ser transferibles a altres països participants;
   • Difusió i sensibilització, incloses les xarxes socials o campanyes de premsa;
   • Estudis i activitats analítiques;
   • Promoció d’habilitats digitals i pensament crític;
   • Registre de dades, recopilació de dades, enquestes, seguiment i notificació d’incidents de discriminació, discursos d’odi i delictes d’odi, inclosa l’anàlisi de tendències, factors desencadenants i ecosistema d’odi en línia;
   • Empoderament i suport de les víctimes;
   • Dissenyar i implementar estratègies o plans d’acció;
   • Activitats de capacitació i formació per a les autoritats nacionals, regionals i locals. 
 • Les tres convocatòries tenen un cofinançament de fins el 90% i la subvenció demanada no pot ser inferior a 75.000 €
 • Els projectes poden ser nacionals o transnacionals
 • Les sol·licituds han d’implicar almenys dues organitzacions (sol·licitant i soci)
 • Data límit per presentar sol·licituds: 15 de juny 2021 

FINANÇAMENT ESPORTS

 • Convocatòria Erasmus+ Esport per a partenariats a petita escala

Les associacions a petita escala estan dissenyades per ampliar l’accés al programa a actors i persones a petita escala que són difícils d’aconseguir en els camps de l’educació escolar, l’educació d’adults, l’educació i la formació professional, la joventut i l’esport.  

Amb una quantitat inferior de subvencions concedida a les organitzacions, una durada inferior i requisits administratius més senzills en comparació amb les associacions de cooperació, aquesta acció té com a objectiu arribar a les organitzacions de base, a les organitzacions amb menys experiència i als nouvinguts al programa, reduint les barreres d’entrada al programa per a les organitzacions més petites i amb menys capacitat.  

NEW EUROPEAN BAUHAUS

 • Premis a la Nova Bauhaus Europea

Per accelerar la transició verda, contribuir a la recuperació i garantir una millor convivència per a tothom, hem d’aprofitar la riquesa de coneixement, experiència i capacitats existent, així com demanar noves visions, noves idees i noves solucions.  

Els premis reconeixen i celebren els èxits existents i donen suport a la generació més jove per desenvolupar encara més conceptes i idees emergents. Donen visibilitat a exemples i conceptes que il·lustren com ja existeixen llocs bells, sostenibles i inclusius als nostres territoris, a les nostres comunitats i a les nostres pràctiques, obrint el camí cap al futur. 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.