Novetats europees – 30 d’abril

Aquest espai és per a compartir les principals novetats sobre els projectes europeus en que participa l'Ajuntament, així com notícies, jornades i convocatòries europees que poden ser d'interès per a les diferents àrees de treball

FINANÇAMENT DEL PROGRAMA CIUTADANIA, IGUALTAT, DRETS I VALORS

 Convocatòria d’ajuts per a la protecció i promoció dels drets dels i les infants

Les activitats elegibles dels projectes han de:

   • Avaluar les lliçons apreses de la situació COVID-19 en el context del seu impacte en els drets dels infants, proporcionant recomanacions per incorporar els drets dels infants i situant-les al centre de les respostes polítiques en situacions d’emergència a nivell nacional i / o nivell local;
   • Establir, enfortir i avaluar protocols i mecanismes de cooperació entre les autoritats i serveis pertinents a nivell local i nacional, i la prestació suport als nens més afectats per la situació COVID-19;
   • Augmentar la capacitat de les autoritats locals i nacionals i augmentar-ne la consciència dels drets i necessitats dels infants.
 • Convocatòria d’ajuts per prevenir i combatre la violència masclista i contra la infància

L’objectiu és combatre la violència, inclosa la violència masclista, en concret:

  1. Prevenir i combatre, a tots els nivells, totes les formes de violència masclista contra les dones i les nenes i la violència domèstica;
  2. Prevenir i combatre totes les formes de violència contra nens, joves i altres col·lectius en risc, com ara les persones LGBTQI i les persones amb discapacitat;
  3. Donar suport i protegir a totes les víctimes directes i indirectes de les formes de violència a què es refereixen els punts (1) i (2), com ara les víctimes de violència domèstica perpetrades dins de la família o dins de relacions íntimes, inclosos els nens orfes com a conseqüència de delictes domèstics.

Els temes i prioritats de la convocatòria per al 2021 se centren en: 

   • La detecció precoç, prevenció i protecció i / o suport a dones, infants, joves i víctimes LGBTIQ o víctimes potencials de violència, amb atenció específica a situacions emergents de la pandèmia COVID-19 
   • Prevenir la violència masclista abordant les masculinitats i el compromís entre homes i nois 
 • Convocatòria d’ajuts per promoure la igualtat i la lluita contra el racisme, la xenofòbia i la discriminació

Es finançaran les següents prioritats:

   1. Lluita contra la intolerància, el racisme, la xenofòbia, la discriminació, els discursos d’odi i els delictes d’odi
   2. Promoure la gestió de la diversitat i la inclusió en el lloc de treball, tant en el sector públic com en el privat.
   3. Combatre la discriminació contra les persones LGBTIQ i promoure la igualtat LGBTIQ mitjançant la implementació de l’Estratègia d’igualtat LGBTIQ
   4. Prevenir, informar i combatre el discurs d’odi en línia
   5. Restringit a les autoritats públiques per millorar les seves respostes a la discriminació (interseccional), el racisme i la xenofòbia, en particular, basats en l’origen racial o ètnic, la religió o el color, així com en l’orientació sexual, la identitat de gènere, l’expressió de gènere o les característiques sexuals.

Les activitats elegibles són:

   • Coalició i desenvolupament de capacitats, formació de professionals i víctimes de discriminació (interseccional), discursos d’odi i delictes d’odi;
   • Aprenentatge mutu, intercanvi de bones pràctiques, cooperació, inclosa la identificació de les millors pràctiques que poden ser transferibles a altres països participants;
   • Difusió i sensibilització, incloses les xarxes socials o campanyes de premsa;
   • Estudis i activitats analítiques;
   • Promoció d’habilitats digitals i pensament crític;
   • Registre de dades, recopilació de dades, enquestes, seguiment i notificació d’incidents de discriminació, discursos d’odi i delictes d’odi, inclosa l’anàlisi de tendències, factors desencadenants i ecosistema d’odi en línia;
   • Empoderament i suport de les víctimes;
   • Dissenyar i implementar estratègies o plans d’acció;
   • Activitats de capacitació i formació per a les autoritats nacionals, regionals i locals. 
 • Les tres convocatòries tenen un cofinançament de fins el 90% i la subvenció demanada no pot ser inferior a 75.000 €
 • Els projectes poden ser nacionals o transnacionals
 • Les sol·licituds han d’implicar almenys dues organitzacions (sol·licitant i soci)
 • Data límit per presentar sol·licituds: 15 de juny 2021 

FINANÇAMENT ESPORTS

 • Convocatòria Erasmus+ Esport per a partenariats a petita escala

Les associacions a petita escala estan dissenyades per ampliar l’accés al programa a actors i persones a petita escala que són difícils d’aconseguir en els camps de l’educació escolar, l’educació d’adults, l’educació i la formació professional, la joventut i l’esport.  

Amb una quantitat inferior de subvencions concedida a les organitzacions, una durada inferior i requisits administratius més senzills en comparació amb les associacions de cooperació, aquesta acció té com a objectiu arribar a les organitzacions de base, a les organitzacions amb menys experiència i als nouvinguts al programa, reduint les barreres d’entrada al programa per a les organitzacions més petites i amb menys capacitat.  

NEW EUROPEAN BAUHAUS

 • Premis a la Nova Bauhaus Europea

Per accelerar la transició verda, contribuir a la recuperació i garantir una millor convivència per a tothom, hem d’aprofitar la riquesa de coneixement, experiència i capacitats existent, així com demanar noves visions, noves idees i noves solucions.  

Els premis reconeixen i celebren els èxits existents i donen suport a la generació més jove per desenvolupar encara més conceptes i idees emergents. Donen visibilitat a exemples i conceptes que il·lustren com ja existeixen llocs bells, sostenibles i inclusius als nostres territoris, a les nostres comunitats i a les nostres pràctiques, obrint el camí cap al futur. 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.


*