Primera conferència de pau en un centre educatiu de Sant Boi

Hi havia ofensors. Hi havia ofesos. S'hi va convidar les seves famílies i els seus amics. I es van atrevir a venir. Es va demanar suport a la comunitat. I el vàrem rebre ... Amb una màxima implicació dels tutors i les tutores de l'alumnat afectat.

Va ser el 15 de març de 2018… A l’Escola Joan Bardina. La primera conferència de pau celebrada en un centre educatiu de Sant Boi.

Unes persones van oferir disculpes. Altres les van acceptar. Unes persones esperaven respostes, altres les van donar. Unes persones necessitaven compromisos, altres els van adquirir. Ningú no va jutjar ningú. Només s’hi van avaluar fets i raons, i sempre per reparar, no per castigar.

Organitzada a iniciativa de la Comissió de Convivència de l’Escola Joan Bardina, l’Equip de Convivència i Mediació de Sant Boi la va dissenyar i facilitar en base al paradigma restauratiu.

En un clima alliberat de culpa, vergonya i por, les persones participants van passar de l’escolta al reconeixement mutu, transitant per moments d’alta intensitat afectiva que van marcar revaloritzacions i reconciliacions personals.

En aquest espai pur de justícia restaurativa, on qui la fa no la paga sinó que la repara, la justícia clàssica o retributiva va estar representada per la policia comunitària, en aquest cas per un membre destacat de l’Oficina de Relacions amb la Comunitat dels mossos d’esquadra de Sant Boi, que va posar en valor la virtut de poder solucionar els problemes de convivència en una rotllana de diàleg en lloc de en un judici.

Una seqüència altament complexa

Per fer possible la celebració d’aquesta trobada, l’Equip de Mediació de Sant Boi, amb la Comissió de Convivència de l’Escola Joan  Bardina, va haver de facilitar, prèviament, dos cercles grupals de diàleg, a les sengles aules d’ESO afectades pel conflicte, i mantenir entrevistes individuals o “caucus” amb totes les persones que hauríen de conformar, al final, la xarxa de suport a les “ofensores” i “ofeses” durant la pròpia conferència. Aquestes darreres converses, a banda de la seva dimensió “seductora”, per captar el desig participatiu de les diferents persones implicades, presentaven una notable repercussió tàctica, ja que hauríen de permetre als facilitadors organitzar la distribució fisica de tothom en el cercle i l’ordre de les seves intervencions.

Properament, la intervenció es donarà per acabada amb un nou cercle grupal per establir un pont entre la conferència individual i el conjunt dels grups classe afectats i, finalment, compactar comunitat.

 

Els protocols de defensa de la convivència del Departament d’Ensenyament privilegien les diferents modalitats restauratives com a instrument de recuperació i sanejament de les relacions malmeses en els grups clase.

 

mediaciociutadana@santboi.cat

jccassou@santboi.cat

fmontanez@santboi.cat

 

Dintre de l’espectre de les pràctiques restauratives, la conferencia de pau és una de les variants més formals i complexes, i sol acabar en un espai de socialització on les antigues víctimes i els antics victimaris es retroben alliberats, per fi, d’aquestes etiquetes.

 

 

 

 

 

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.