Principals novetats de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic

 

El proper dia 9 de març de 2018 entrarà en vigor la nova Llei de Contractes del Sector Públic, amb la qual es pretén dissenyar un sistema de contractació pública més eficient, transparent i íntegre.

Els dos objectius bàsics són aconseguir una major transparència en la contractació pública amb especial incidència en el principi d’integritat, i aconseguir una millor relació qualitat-preu, reforçant la implementació d’altres polítiques socials, ambientals i d’innovació.

Els principals canvis estan resumits en el document que podeu consultar a la intranet a l’espai Contractació i compres o bé clicant a aquest enllaç. No obstant, us avancem una breu pinzellada:

  • Desapareix el contracte de gestió de serveis públics i el de col·laboració públic privada;
  • El contracte de serveis i el de concessió de serveis és poden utilitzar indistintament per a la prestació de serveis públics i la diferència està en que en la concessió el contractista assumeix el risc operacional, de la mateixa manera que en la concessió d’obres;
  • Es redueixen els límits dels contractes menors: obres fins a 40.000 euros i la resta fins a 15.000 euros.
  • Els terminis dels contractes amb caràcter general és de 5 anys, pròrrogues incloses.
  • Es creen dos procediments nous: Procediment obert simplificat (amb la modalitat de super simplificat) i el procediment d’associació per a la innovació.
  • L’anunci de licitació només s’ha de publicar al perfil del contractant (llevat dels harmonitzats)
  • S’incrementa el nivell de publicitat en el perfil del contractant
  • S’incrementa el nivell de justificació dels contractes amb més informes.
  • En tots els contractes s’ha d’introduir una condició especial sobre consideracions socials, ambientals o d’innovació.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.