Publicació en línia de la Gramàtica essencial de la llengua catalana (GEIEC) -Recomanació del SLC

L’Institut d’Estudis Catalans acaba de publicar en línia la Gramàtica essencial de la llengua catalana (GEIEC), que, segons s’explica al pròleg “és una versió reduïda i adaptada per a la consulta en línia de la Gramàtica de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans”. Té, doncs, com a objectiu principal fer més assequible a un públic ampli els preceptes continguts a la Gramàtica de la llengua catalana (GIEC).

Es pot consultar des de l’enllaç següent: https://geiec.iec.cat/

Hi trobarem quatre apartats: presentació, sumari, quadres i glossari. Dintre del sumari hi ha els 32 temes gramaticals de què s’ocupa la GEIEC. Si els cliquem se’ns desplegaran tot de subapartats. Per exemple, dintre del tema de quantificadors hi trobarem els tipus que hi ha, com ara: numerals, quantitatius i indefinits. Pel que fa a l’apartat de quadres, cal dir que hi ha 245 quadres resum, 14 taules i 30 figures, que presenten el contingut de manera esquemàtica per facilitar-ne la consulta i la comprensió. Per últim, ens trobem amb el glossari, que ens ofereix la definició de conceptes gramaticals amb l’objectiu de fer més entenedor el text.

Pel fet que és una gramàtica en línia, trobem remissions internes a d’altres apartats de la GEIEC o externes a la GIEC o a l’Ortografia catalana, aspecte aquest últim que no recullen ni la GIEC ni la GEIEC i que podem consultar també en línia des d’aquest enllaç: Ortografia catalana (OIEC)

Està prevista per a més endavant la publicació en paper de la Gramàtica bàsica i d’ús.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.