Què és l’Agenda Urbana? Per què s’aplicarà a Sant Boi?

Què és l’Agenda Urbana?

L’Agenda Urbana és un conjunt d’agendes estratègiques de referència que tenen l’objectiu d’aconseguir la sostenibilitat en les polítiques de desenvolupament urbà. 

Els objectius de l’Agenda Urbana s’estructuren en relació als següents marcs estratègics:

 • Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible

És una agenda integral i multidimensional referida a les tres dimensions de el desenvolupament sostenible (econòmica, social i ambiental) i d’aplicació universal. Es desplega mitjançant un sistema de 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a través dels quals es proposa abordar els grans reptes globals, des de la lluita contra la pobresa o el canvi climàtic fins a l’educació, salut, la igualtat de gènere, la pau o les ciutats sostenibles. Cada ODS inclou diferents metes, un total de 169 que contribueixen a l’acompliment de l’objectiu.

L’èxit d’aquesta va lligat a un sistema de governança multinivell eficaç des de l’esfera internacional, nacional, regional i local. Cada nivell de govern responsable s’ha de comprometre mitjançant consensos, aliances i col·laboracions amb altres actors (tant del món empresarial, acadèmic o societat civil) per a poder impulsar, implementar i aconseguir les fites marcades.

 • Agenda Urbana Europea

L’Agenda cerca enfortir la dimensió urbana tant de les polítiques nacionals com de les de la UE. 
Planteja una nova forma governança multinivell, mitjançant la qual les institucions de la UE, els Estats membres, les ciutats i altres actors interessats puguin treballar en conjunt: millorar la regulació, millorar el finançament i millorar el coneixement.

 • Agenda Urbana Espanyola (AUE)

És un document estratègic, sense caràcter normatiu, que persegueix l’assoliment de la sostenibilitat en les polítiques de desenvolupament urbà i constitueix un mètode de treball i un procés per a tots els actors, públics i
privats, que intervenen a les ciutats i que busquen un desenvolupament equitatiu, just i sostenible des dels seus diferents camps d’actuació.
Aquesta Agenda ofereix un Decàleg de 10 Objectius Estratègics que despleguen, al seu torn, un total 30 objectius específics, i 291 línies d’actuació posant a la disposició dels qui estiguin interessats en la seva implementació, un “menú a la carta” perquè puguin elaborar els seus propis Plans d’acció.

 • Agenda Urbana de Catalunya

L’Agenda catalana s’estructura en sis pilars temàtics que condensen analíticament l’ampli conjunt d’objectius i reptes que es plantegen en
la Declaració de Quito i en l’Agenda 2030. 

Per què Sant Boi elabora una Agenda Urbana Local?

 

Sant Boi va aprovar una estratègia de ciutat amb la voluntat d’assolir els objectius marcats a les Agendes 2030 internacionals, nacionals i autonòmiques.
La ciutat participa activament dins de grups tècnics de treball de la Red de Iniciativas Urbanas (RIU) i la Xarxa d’Entitats Locals per desenvolupar els ODS de l’Agenda 2030 per ajudar en l’elaboració de l’Agenda Urbana Espanyola. També està participant en el disseny per una Agenda Urbana de Catalunya.
La ciutat també ha signat un protocol de col·laboració amb la Secretaria General d’Agenda Urbana i Habitatge del Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana per compartir un Pla d’Acció Local com a projecte pilot de l’Agenda Urbana Espanyola que sigui considerat com a una bona pràctica i experiència transferible a altres municipis.

Quins són els pilars i eixos d’actuació de l’Agenda Urbana a Sant Boi?

1. Hàbits urbans saludables 

Garantir un entorn urbà saludable lliure de contaminació. Reduir l’impacte
mediambiental de les ciutats mitjançant serveis urbans més eficients i sostenibles i desenvolupant l’ús d’energies renovables produïdes en el medi ambient urbà. 

 • Cicle de l’aigua
 • Qualitat de l’aire
 • Energia sostenible

2. Benestar

Garantir ciutats segures, cohesionades, diverses i inclusives amb espais públics que millorin la interacció entre els ciutadans. Promoure i donar suport a l’art i la cultura i erradicar l’exclusió, la discriminació i la vulnerabilitat.

 • Seguretat pública
 • Cultura i diversitat
 • Inclusió social

3. Qualitat Urbana

Aconseguir entorns urbans de qualitat i ciutats que siguin accessibles per a tots i garanteixin el dret universal a l’habitatge. Assegurar ciutats compactes i mixtes, amb densitats adequades, que permetin la proximitat a béns, serveis i oportunitats. Construir hàbitats ben equipats i intel·ligents amb accés a transport, l’energia i els espais públics de qualitat.

 • Infraestructures i mobilitat
 • Habitatge adequat i sostenible
 • Model urbà

4. Prosperitat

Explorar nous models de producció amb alt valor afegit associats al desenvolupament urbà. Promoure el coneixement i la innovació. Assegurar la sostenibilitat econòmica, i transitar des d’un model econòmic lineal a un circular.

 • Nous models productius
 • Coneixement i innovació
 • Economia verda i circular

5. Dimensió territorial

Assegurar ciutats ben articulades i connectades amb els seus territoris, dotades d’espais naturals preservats ambientalment per a millorar la vida de les persones, i adaptar els territoris a l’efecte del canvi climàtic.

 • Territoris articulats
 • Ecosistemes i biodiversitat
 • Resiliència cap al canvi climàtic

6. Millora de la Governança

Garantir una millor gestió de les polítiques urbanes acostant-les a les necessitats de la ciutadania. Revisar el finançament als governs locals i regionals amb la finalitat de proveir a les ciutadanes i ciutadans de millors serveis públics. Aconseguir governs més responsables i ètics.

 • Governança eficient
 • Participació i transparència
 • Finançament adequat

Jornada ‘El paper de les ciutats metropolitanes en el context de l’Agenda Urbana’

Dimecres 24 de març, Sant Boi va acollir, a Can Massallera, la jornada, organitzada per l’Ajuntament i TECH Friendly. Alcaldesses i alcaldes de tot Espanya i representants d’institucions i organismes públics van reflexionat sobre com impulsar els projectes de futur de les ciutats metropolitanes gràcies als fons Next Generation de la Unió Europea.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.