Per la vorera…NO!! RECTIFICACIÓ PER MODIFICACIÓ ÚS ESPAI PÚBLIC PER PART DELS PATINETS ELÈCTRICS

Com us vam comentar en post anterior, la DGT va publicar recentment un recull de normes, modificant els reglaments de conductor, de vehicles i de circulació.

En aquesta modificació, i en relació a l’ús de l’espai públic per part dels patinets elèctrics, s’estableix que aquests són considerats vehicles i, per tant, tenen PROHIBIDA la circulació per voreres, zones de vianants, travessies, vies interurbanes, autopistes, autovies i túnels del casc urbà.

Després d’haver consultat des d’aquesta Prefectura amb Serveis Jurídics, així com amb els diferents Organismes Oficials encarregats en la matèria, s’ha conclòs que en tot cas, restarà prohibida la circulació de patinets elèctrics per qualsevol vorera de Sant Boi.

Les zones per les quals podran circular resten publicades a la ORDENANCA MUNICIPAL REGULADORA DE L’ÚS DE L’ESPAI PUBLIC PER PART DE BICICLETES I VMP, quedant anul·lada l’opció original per poder circular amb els patinets elèctrics per voreres de més de 4’5 mts d’amplada.

D’altra banda, l’Ajuntament està realitzant actualment una sèrie de modificacions en la xarxa viària urbana amb la intenció de millorar la mobilitat de les persones amb els seus respectius mitjans de transport.

Si us plau, siguem responsables.

Seguim..

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.