La Cartonet

Has vist que el Departament d’Informació de Base hem renovat la CARTONET?? Ja estan els vincles actualitzats a l’Ajunta.net i s’hi va directament. Ara, a més de fer el servei, és molt vistosa! Mira-te-la!!!