Nou Pla Local de Serveis Socials: treballant-hi

El Pla d’Actuació Local en matèria de Serveis Socials vigent (PALMSS) es va donar per acabat el 2014. Cal que a finals d’any tinguem un nou pla aprovat, i des del passat mes d’abril hi estem treballant. El nou pla ha de poder donar resposta al context d’ara, que no és el mateix que l’any 2011, quan es va elaborar l’anterior. Actualitzar el coneixement sobre la ciutat, la població i […]