Memòries de Gestió

Finals de mandat, i toca fer balanç. Possiblement moltes de vosaltres sereu víctimes nostres, de la Unitat d’Assistència a la Planificació i Avaluació (popularment, UAPA), quan us fem (reiterades) demandes de dades i informació sobre allò que hem fet el conjunt de serveis enguany.