VOLS PARTICIPAR EN TRIBUNALS DE SELECCIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL?

L’Escola d’Administració Pública de Calalunya ha contactat amb nosaltres ja que necessiten ampliar la seva borsa de col·laboradors/es en tribunals de selecció dels processos selectius de l’administració local. Pot ser una bona oportunitat perquè poseu en pràctica els vostres coneixements tècnics i veure com funciona un tribunal de selecció a banda de garantir els principis bàsics d’igualtat, mèrit i capacitat dels i les aspirants. Per poder inscriure’s a la borsa […]