Una societat igualitària: una societat justa

La nostra Sindica Municipal de Greuges, Dolors Vallejo, ens fa arribar aquest article que ha escrit per compartir al Fòrum amb motiu del vuit de març Dia Internacional de la Dona i també el vol compartir amb nosaltres.

El 8 de març és el Dia Internacional de la Dona. Abans s’anomenava Dia de la Dona Treballadora, però es va treure “Treballadora” perquè totes les dones treballem, sigui amb remuneració o realitzant tasques de cura i sosteniment de les persones.

El Dia Internacional de la Dona es considera una jornada de lluita feminista a tot el món. Tot i que es fonamenta en uns orígens històrics, cal dir que hi ha diverses interpretacions sobre el seu origen. Al contrari del que es creu, no radica en un esdeveniment aïllat, sinó que la data sorgeix principalment a partir de les lluites de les dones nord-americanes, primer, i després de les europees, pel dret al vot; la data actual va ser acordada, especialment, per una gran mobilització de les dones russes.

Des de l’època industrial, en què les dones es van incorporar al món laboral, han patit grans discriminacions respecte als homes. Tot i els avenços socials que hi ha hagut en les dècades anteriors, és pales que persisteixen obstacles per a una inserció al mercat de treball en condicions d’igualtat d’oportunitats.

Enguany la commemoració del 8 de març serveix per reivindicar amb més força, si cal, els drets de les dones en tots els nivells de la societat i pren més sentit que mai considerant que s’ha convocat una vaga a nivell internacional per defensar els drets de més de la meitat de la població mundial, denunciant les desigualtats, la precarietat i la violència vers les dones i anant en contra les discriminacions salarials i les violències i actituds masclistes que pateixen les dones d’arreu del món.

Per això no està de més recordar en el vuit de març que des de les Sindicatures i Defensories Municipals de Greuges incorporem, també, una mirada de gènere, perquè socialment s’està produint un clar i evident retrocés pel que fa a una veritable igualtat entre dones i homes. Des d’aquesta perspectiva, la crisi ha estat colpejant les dones amb menys ofertes de treball i quan l’aconsegueixen, és sinònim de precarietat, salaris baixos i desiguals, jornades parcials i menys cobertures que repercuteixen en dificultats de sosteniment, dificultats d’accés a l’habitatge, la salut, els subsidis… La suma d’aquestes variables genera impediments en la conciliació laboral i familiar, la pèrdua d’autonomia personal, la vulnerabilitat social i de drets… Per això cal observar el biaix de gènere enfortint lleis i polítiques d’igualtat i les pràctiques i models socials que contribueixin a aconseguir una societat més igualitària, ja que serà una societat més equilibrada i justa.

Per poder avançar hem de treballar per la igualtat efectiva entre homes i dones, erradicant discriminacions en drets socials, polítics i econòmics i ho hem d’assolir amb el compromís ferm, la voluntat i la col·laboració de totes les institucions, agents socials i de les dones i els homes d’arreu del món. Aquest és el gran repte que tenim al davant.

Dolors Vallejo Calderón, Síndica Municipal de Greuges de Sant Boi de Llobregat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.