Vols saber com van els projectes de l’EDUSI Capaci[u]tat?

Abans de posar-nos al dia, fem una mica de memòria sobre què és l’EDUSI i situar-nos.

El 22 de maig de 2017 vàrem publicar un article sobre la selecció de la nostra Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (d’aquí les lletres EDUSI) que a Sant Boi l’hem anomenat Capaci[u]tat. Vincle a l’article.

Qui la va seleccionar? La seleció la fa la Comissió de Valoració del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Què significa estar seleccionat? Vol dir que Sant Boi rebrà fons europeus FEDER (Fondos Europeos de Desarrollo Regional), per a l’estratègia presentada i seleccionada. Es concreten en un valor de de 8,1 milions d’euros per desenvolupar-la fins l’any 2023. Com que el finançament és del 50%, a la ciutat s’invertirà un total de 16,2 milions.
Aquesta injecció econòmica tan important permet dur a terme i accelerar projectes de gran importància per a la ciutat i per generar noves oportunitats de futur per a la ciutadania.

La vam assolir, juntament amb Sabadell com a ciutats catalanes, en segona convocatòria del període 2014-2020, en aquell moment s’hi van presentar estratègies DUSI de municipis de tot l’Estat, i estava dotada amb una subvenció global de 301 milions d’euros (17 destinats a Catalunya) mitjançant ajudes de desenvolupament regional (el que en diem fons FEDER). I s’allarga una mica més en el temps perquè hi entrem una mica més tard, per això l’hem d’acabar el 2023.

Ara ja estem posant en marxa els projectes programats i cal posar-nos al dia:

Una de les particularitats especials és que tenir aquest cofinançament esmentat del 50% amb fons europeus requereix seguir la normativa europea que és molt estricta. Per començar, ens obliga a formar part del web únic al Ministeri que gestiona aquests fons europeus, amb una pàgina web, allà hi ha totes les webs de les institucions que gestionem fons europeus.
Aquest web a Sant Boi el fem servir per tenir tota la informació de l’EDUSI Capaci[u]tat, i n’hi ha molta: el document de l’estratègia, les operacions, la normativa europea, totes les accions de difusió fetes, els models de documents, etc. paga la pena que la tinguem present: http://edusi.santboi.cat

Hi accedim des de l’Ajunta.net quan cliquem, per exemple, per obtenir els models de documents que emprem en treballar aquests projectes seguint la normativa esmentada, però com que és un web, també hi podem accedir des de qualsevol lloc. Les empreses proveïdores ja hi entren per baixar-se els models de cartells temporals d’obres i realitzar-los.

A l’apartat Operacions del web edusi.santboi.cat, trobarem els articles que expliquen les operacions que ja estan en marxa o a punt de fer-ho.
En el cos del contingut dels articles de cada operació hi ha l’extracte de què consisteix el projecte, i la documentació generada a la qual hi pot accedir tothom. dit d’altra manera, si és un projecte d’obres per exemple, hi ha tot l’expedient fins al moment en què es troba, perfil del contractant, plecs tècnics i administratius, etc.

En el cas del nostre EDUSI Capaci[u]tat, el Pla d’Implementació de l’Estratègia els projectes s’agrupen en funció d’uns objectius temàtics concrets:

  • Objectiu Temàtic 2 – Millorar l’accés, l’ús i la qualitat de les TIC
  • Objectiu Temàtic 4 – Afavorir la transició a una economia baixa en carboni
  • Objectiu Temàtic 6 – Preservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos
  • Objectiu Temàtic 9 – Promoure la inclusió social, lluitar contra la pobresa i contra qualsevol tipus de discriminació

Aquest és el detall per línies d’actuació. Podem descarregar aquesta imatge en aquest article en els documents adjunts.

Aquests quatre objetius, tenen els seus específics i aquests alhora línies d’actuació concretes.
Així, del que contempla la millora l’accés, l’ús i la qualitat de les TIC, trobem que ja està en marxa l’actuació Canalització troncal per a la xarxa de fibra òptica  i ja podem veure les rases a la Ronda Sant Ramon per dur-la a terme. Clica el vincle per veure què estan fent i què haurem millorat quan ja estigui acabat!

Està en fase d’execució la intervenció sobre els espais entre blocs i zones verdes a Ciutat Cooperativa-Molí Nou. Aquestes operacions implicaran canvis de secció, dotació de nous serveis d’enllumenat i reg, millores d’accessibilitat i dotació de mobiliari urbà, amb la finalitat de convertir-los en espais de trobada, oci i de relació intergeneracional per a les famílies del barri, i de connexió més fàcil i amable amb la resta de la ciutat: Reurbanització dels espais entre els blocs i la creació d’eixos verds, de l’espai públic a Ciutat Cooperativa-Molí Nou.

Ja s’està fent la rehabilitació de l’interior i l’energètica del nou casal per a la gent gran de la Ciutat Cooperativa, abans era el CAP, perquè sigui un nou Espai polivalent per a un centre social de gent gran i incubadora d’iniciatives d’economia social. Aquest, l’anterior i la següent, l’objectiu promou la igualtat, la salut i la inclusió social.

Una línia d’actuació és per a la inclusió laboral de joves i altres col·lectius amb dificultats d’accés al mercat laboral. Actualment ja estan treballant cinc dones contractades per fer la nova onada d’enquestes sobre les condicions de vida a les llars de Sant Boi i està força avançada; i justament fa uns quants dies que s’han contractat quatre joves per fer de dinamitzadors/es juvenils.

Està començada la feina de rehabilitar el Palau de Marianao, l’operació es du a terme per fases, té per nom Rehabilitació del Palau de Marianao per acollir el centre de formació i impuls de projectes relacionats amb la salut mental .  Ara ja s’està abordant una part de façanes i preparant la part de la coberta i actuacions estructurals al sostre. Aquest projecte procura contribuir a la conservació del medi ambient i del patrimoni cultural.

Aquestes cinc actuacions no són les úniques posades en marxa, ja n’hi ha més!!!

Altres actuacions de l’EDUSI que ja es poden consultar a l’apartat operacions són:

Animem tothom a consultar les que ja tenim publicades i saber com van. T’hi poses?

Una resposta a «Vols saber com van els projectes de l’EDUSI Capaci[u]tat?»

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.